สรุป 39 คำสั่ง Laravel 5.5 ที่ใช้งานบ่อย

laravel55

สรุป 39 คำสั่ง! Laravel 5.5 ที่ใช้งานบ่อย
———–

1. แสดงผลตัวแปรต่างๆที่ไปที่ view
view(‘task.index’)->with(‘tasks’, Task::all());
หรือ
view(‘task.index’,[‘tasks’, Task::all()]);


2. route cache

php artisan route:cache

3. ล้าง route cache
php artisan route:clear

4. สร้าง csrf tokens field ให้กับฟอร์ม
{{ csrf_field(); }}

5. คำสั่งเกี่ยวกับการ Redirects

return redirect()->to(‘login’);

หรือ
return redirect(‘login’);

6. route redirect เช่น
return redirect()->route(‘home.index’);
return redirect()->route(‘home.show’,[‘id’, 99]);

7. redirect back() ใช้
redirect()->back();
หรือเขียนย่อๆ แค่นี้
back();

8. redirect ไปที่ route ที่ชื่อว่า home
home();

9. refresh หน้า
refresh();

10. redirect โดยใช้ action() เช่น
redirect()->action(‘ชื่อController@ชื่อmethod’);

11. สร้าง flash data session
redirect()->with([‘error’=>true,’message’=>’Whoops!’]);

12. aborting the request
abort(403,’คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้’);

13. return json
return response()->json(User::all());

14. ดาวน์โหลดไฟล์
return response()->download(‘file1.pdf’,’file2.pdf’);
หรือถ้าต้องการแสดงที่ browser ก็ใช้
return response()->file(‘file1.pdf’);

15. รับ input ทั้งหมดจาก request
$request->all();

16.รับ input ยกเว้นบางตัวใช้ except
$request->except(‘_token’);

17. รับ input เฉพาะที่ต้องการใช้ only
$request->only([‘firstname’,’email’]);

18. ใช้ has จะ return false ถ้ามีตัวแปร และว่าง
if ($request->has(‘file’)) {

}

19. จะ return true ถ้ามีตัวแปร และว่าง
if ($request->exists(’email’)) {

}

20. รับ request ทีละฟิลด์
$request->input(’email’)

21. ถ้าเป็น JSON Input ก็ใช้เหมือนกัน อ้างจุดไปที่ object

22. Accessors = getting data ของ Model

23. Mutators = setting data ของ Model

24. หากอยากซ่อนบางฟิลด์ ก็กำหนดที่ Model นั้นๆ ($hidden) เช่น

class Contact extends Model {

public $hidden = [‘password’,’email’];

หรือ เลือกแสดงบางฟิดล์ก็ใช้ ($visible) เช่น

public $visible = [‘name’,’gpa’];
}

25. เข้าถึงข้อมูลของ user โดยใช้ request เช่นอยากได้อีเมล์ ก็เขียนง่ายๆ ตามนี้
$request->user()->email
หรือเขียนที่ view ก็ได้ เช่น
ยินดีต้อนรับคุณ {{ auth()->user()->name }}

26. ตั้งชื่อให้กับ route เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งาน โดยระบุ ->name(‘ชื่อ route’) เช่น
Route::get(‘/home’, ‘HomeController@index’)->name(‘home’);

27. config cache ใช้คำสั่ง
php artisan config:cache

28. ล้าง config cache ใช้คำสั่ง
php artisan config:clear

29. ล้าง application cache
php artisan cache:clear

30. Compiling Assets (Laravel Mix)
ติดตั้ง Dependencies ใช้คำสั่ง npm install
รัน Laravel Mix ใช้คำสั่ง npm run dev หรือ npm run watch
หรือหากต้องการรันเพื่อ production ก็ใช้คำสั่ง npm run production

31. ดูว่า Laravel เตรียม frontend preset อะไรให้เราบ้างใช้คำสั่ง (ปกติก็มี bootstrap, vue, react, none)
php artisan preset –help

32. สร้างระบบ Authentication ใช้คำสั่ง (มีระบบล็อกอินมาให้เลย)
php artisan make:auth

33. แสดง route ทั้งหมดของ app เรา
php artisan route:list

34. คำสั่งสำหรับลบตารางทั้งหมด และสั่ง migrate ใหม่อีกครั้ง
php artisan migrate:fresh

35. คำสั่งแบ่งหน้า ใช้
$persons = Person::paginate(20);
หรือ
$persons = Person::simplePaginate(15);

36. ตัวอย่างการทำ Validation (เขียนที่ controller)
$request->validate([

‘title’ => ‘required’,

‘price’ => ‘required|numeric’,

‘image’ => ‘mimes:jpeg,jpg,png’
],[

‘title.required’ => ‘กรุณากรอกชื่อสินค้าด้วย’,

price.required’ => ‘กรุณากรอกราคา’,

‘price.numeric’ => ‘กรุณากรอกราคาเป็นตัวเลขเท่านั้น’,

‘image.mimes’ => ‘ไฟล์ที่เลือกต้องนามสกุล jpeg, jpg, png เท่านั้น’

]);

 

37. แสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน ใช้คำสั่ง now() หรือ วันที่อย่างเดียวใช้ today() เช่น
{{ now() }}
{{ today() }}

 

38. ใช้ Bcrypt เพื่อ hash รหัสผ่าน เช่น
$password = bcrypt(‘1234’);

 

39. เรียกค่า config จากไฟล์ .env ใช้ config() แต่ตอนอ้างถึงใช้เครื่องหมายจุด แทน _ (underscore) เช่น
$value = config(‘app.timezone’);

 

สุดท้ายหากสนใจเขียน Laravel 5.5 แนะนำ e-Book เล่มนี้ครับ

http://www.codingthailand.com/laravel55ebook/
ขอบคุณครับ

โค้ชเอก
Coding Mentor

โค้ชเอก

โค้ชเอก

Coding Mentor

2 thoughts to “สรุป 39 คำสั่ง Laravel 5.5 ที่ใช้งานบ่อย”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.