แนะนำ Blur Admin เป็น Admin HTML template ที่น่าใช้ดี

b

แนะนำ Blur Admin เป็น Admin HTML template ที่น่าใช้อีกตัวครับ มีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ และลงตัวดีทีเดียว

คุณสมบัติ
————————-

  • Responsive layout
  • High resolution
  • Bootstrap CSS Framework
  • Sass
  • Gulp build
  • AngularJS
  • Jquery
  • Jquery ui
  • Charts (amChart, Chartist, Chart.js, Morris)
  • Maps (Google, Leaflet, amMap)
รายละเอียด
https://goo.gl/pfBpt5Demo:
http://akveo.com/blur-admin/