การเปลี่ยน port MySQL/MariaDB จาก 3306 เป็น port อื่น (XAMPP)

ถ้าใครใช้ XAMPP ในการจำลอง Server ถ้า St […]

Continue Reading

แนะนำใช้งาน XAMPP แบบ portable

คิดว่าหลายคนที่เขียน PHP มา คงใช้ XAMPP […]

Continue Reading

3 ขั้นตอน ง่ายๆ config XAMPP ให้สามารถเข้าถึงจากเครื่องอื่นได้

1. เปิดไฟล์ http-xampp.conf ขึ้นมาโดยเข้ […]

Continue Reading