10 ข้อควรรู้ เขียน PHP ให้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน

หลายคนที่เขียน PHP อยู่ตอนนี้ รวมถึงตัวผมด้วย อาจยังเขียน php ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนัก อาจติดมาจากภาษาอื่นๆ หรือเขียนเองคนเดียว ถึงแม้ไม่ errors ทำงานได้ปกติ แต่เมื่อไหร่ที่เราต้องทำงานร่วมกับคนอื่น ผมว่ามีปัญหาแน่นอน ว่าแล้วก็มาฝึกเขียน PHP ให้ตรงตามมาตรฐานกันดีกว่าครับ

1. ไฟล์ PHP ต้องเปิดด้วยคำสั่ง <?php และ <?= เท่านั้น

2. ไฟล์ต้องมีการเข้ารหัสภาษาเป็น UTF-8 without BOM

3. การตั้งชื่อ Class และ Namespace ควรกำหนดให้เป็น StudlyCaps เช่น ConnectDatabase

4. การตั้งชื่อ Methods ควรกำหนดเป็นรูปแบบเป็น camelCase เช่น goDB()

5. เมื่อมีการเยื้องโค้ดต้องไม่ใช้ tabs แต่ให้เคาะช่องว่าง 4 เคาะ

6. โค้ดต่อ 1 บรรทัดควรไม่เกิน 80 ตัวอักษรหรือน้อยกว่านั้น อย่างมากไม่ควรเกิน 120 ตัวอักษร

7. เวลากำหนด namespace ให้เคาะเว้นบรรทัดเปล่าๆ 1 บรรทัดเสมอ และแน่นอนเมื่อใช้คำสั่ง use ก็เคาะเว้นบรรทัดเปล่า 1 บรรทัดเช่นเดียวกัน

8. เมื่อเขียน methods หรือ functions ต่างๆ เครื่องหมายปีกกาต้องเขียนอยู่ในบรรทัดถัดลงมา และปิดเครื่องหมายปีกกาในบรรทัดต่อไปของตัวเมธอด หรือฟังก์ชันด้วย เช่น

9. Visibility จะต้องถูกกำหนดให้กับทั้งหมดของ properties และ methods และ คีย์เวิร์ด abstract และ final จะต้องถูกกำหนดก่อน visibility ส่วน static นั้น จะต้องถูกกำหนดหลัง visibility ป.ล. visibility คือการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของ class ในส่วนของ properties และ methods ประกอบไปด้วย private , public, protected

10. คำสั่งในกลุ่มของ Control Structures เช่น if,switch,while,do while มีข้อกำหนดดังนี้

10.1 จะต้องเว้นวรรค 1 เคาะ หลังจากเขียนคำสั่งเหล่านี้

10.2 จะต้องไม่มีช่องว่างข้างในเล็บเปิด-ปิด

10.3 จะต้องมีช่องว่างอย่างละ 1 เคาะ ทั้งก่อนและหลังวงเล็บเปิด-ปิด

10.4 ในส่วนโครงสร้างของตัวคำสั่งให้เยื้อง 1 เคาะ

10.5 วงเล็บปีกกาตอนเปิดนั้นจะต้องอยู่บรรทัดเดียวกัน ยกเว้นตอนปิดอยู่คนละบรรทัด เช่น

ใครสนใจศึกษาเพิ่มเติม ศึกษาต่อได้ที่ http://www.php-fig.org/psr/psr-1/

ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมทุกวันครับ