10 ข้อควรรู้ เขียน PHP ให้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน

หลายคนที่เขียน PHP อยู่ตอนนี้ รวมถึงตัวผ […]

Continue Reading

3 ข้อแนะนำสำหรับโปรแกรมเมอร์มือใหม่

1. พิมพ์ด้วยมือของคุณเอง เพราะการพิมพ์จะ […]

Continue Reading

4 แนวทางการเขียนโค้ดให้อ่านง่าย ไม่เป็นภาระของตัวเอง และผู้อื่น

1. อย่าใช้ตัวย่อกับตัวอักษรทุกอย่างที่เข […]

Continue Reading