แนวทางเขียน HTML 5 ที่ดี

**HTML 5** ได้ทำการปรับปรุงภาษา HTML ครั้งล่าสุดเพื่อเพิ่มอิลิเมนต์ในด้านภาษาและฟีเจอร์ใหม่ๆ พร้อมกับปรับปรุงฟีเจอร์เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมถึง API ต่างๆ มากมายให้เราเลือกใช้ สำหรับแนวทางที่เราควรพิจารณาและเขียนโค้ด HTML 5 มี 5 ข้อดังนี้

1. ใช้ตัวอักษรตัวเล็กกับทุกอิลิเมนต์และแอตทริบิวต์

2. แม้ว่าบางอิลิเมนต์จะไม่จำเป็นต้องใส่แท็กปิด ก็ควรจะปิดถ้ามีเนื้อหาอยู่ข้างใน เช่น

3. บางแอตทริบิวต์แม้ว่าเราสามารถละไม่ใส่เครื่องหมายคำพูด แต่ก็ควรจะใส่เครื่องหมายคำพูดเสมอเพื่อความสอดคล้องกัน

4. ควรละไม่ใส่เครื่องหมายแสลช (/) ที่ใช้ปิดอิลิเมนต์ที่ไม่มีเนื้อหา เช่น

5. หลีกเลี่ยงการกำหนดค่าที่ซ้ำซ้อนสำหรับแอตทริบิวต์แบบบูลีน เช่น ให้ใช้

แทนที่จะใช้

5 ข้อที่ว่ามาข้างต้นอาจไม่ได้เป็นสากล แต่จะทำให้โค้ดของเราดูสะอาด เป็นระเบียบ ง่ายต่อการอ่าน และง่ายต่อการแก้ไขในอนาคตนั่นเอง มาเปลี่ยนเว็บไซต์ของเราเป็น HTML 5 กันครับ!!