แนะนำ 5 Date Picker (ปฏิทิน) ที่น่าใช้

1. Pickadate.js
http://amsul.ca/pickadate.js

2. Bootstrap Datepicker
https://github.com/eternicode/bootstrap-datepicker

3. jQuery UI datepicker
https://jqueryui.com/datepicker/

4. Zebra_Datepicker
http://stefangabos.ro/jquery/zebra-datepicker/

5. Eyecon.ro datepicker
http://www.eyecon.ro/datepicker/
ถ้าให้เลือกตัวที่ชอบที่สุดน่าจะเป็น Pickdate.js (mobile-friendly,responsive) กับคู่มือที่ละเอียดดีจริงๆ