ฝั่ง .NET ออก .NET Core 1.0 release เรียบร้อยแล้วครับ

netcore

ฝั่ง .NET ออก .NET Core 1.0 release เรียบร้อยแล้วครับ รองรับ C#, VB และ F# ประกอบด้วย .NET Core runtime libraries ต่างๆ พร้อมเครื่องมือ และยังมี ASP.NET Core libraries (ทำ web app) ด้วยครับ

จุดขาย มีดังนี้
– เป็น Cross-platform รันได้ทั้ง Windows, macOS และ Linux
– มีความยืดหยุ่นมากในการ deploy app
– มี Command-line tools ช่วยให้เขียนโค้ด สร้าง app ได้ง่ายขึ้น
– มีความเข้ากันได้กับ .NET Framework, Xamarin และ Mono ผ่าน .NET Standard Library
– เป็น Open source: ใช้ MIT และ Apache 2 licenses
– สนับสนุน โดย Microsoft

สำหรับมือใหม่ อยากฝึกเขียน ให้เรียงลำดับการติดตั้ง ดังนี้

1. Visual Studio 2015 แนะนำ Visual Studio Community (ฟรี)
http://goo.gl/WikArB

2. ติดตั้ง Visual Studio Update 3
https://goo.gl/bG2Ng2

3. ติดตั้ง .NET Core Tools for Visual Studio
https://goo.gl/x6IuNL
เว็บไซต์หลัก และคู่มือต่างๆ ดูได้ที่ : https://dotnet.github.io/

แค่นี้ก็พร้อมศึกษาแล้วครับ ปกติผมชอบเขียน .NET มาก ถ้ามีโอกาสคงได้เห็นวิดีโอสอนออกมา