อยากเป็น Full-Stack Web Developer เริ่มต้นเรียนที่นี่ครับ

1. คอร์สเรียนพื้นฐาน และภาพรวมสำหรับการเป็น Web Developer
http://goo.gl/oDFrIW

2. คอร์สเรียน PHP AJAX เรียนรู้การเขียน jQuery โดยใช้เทคนิค AJAX ร่วมกับ PHP
http://goo.gl/Xyci6q

3. คอร์สเรียน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย PHP (PHP OOP)
http://goo.gl/AoKllp

4. คอร์สเรียน Yii Framework 2 พื้นฐาน
http://goo.gl/4BY8fA

5. คอร์สเรียน Yii Framework 2 ฐานข้อมูล และการทำรายงาน
http://goo.gl/tAw1mk

6. e-Book “Yii 2: Database and Report” ฉบับภาษาไทย
http://goo.gl/WKgtJw

———-
7. คอร์สเรียน Laravel 5.2
http://goo.gl/jkkcGS

8. e-Book Laravel 5.2 ฉบับภาษาไทย
http://goo.gl/DbGSpf

———-
9. พื้นฐาน JavaScript ES6/ES2015 เพื่อต่อยอด Node.js, Angular 2 หรือ Ionic 2
http://goo.gl/0Qp4VB

10. สร้าง Mobile App ด้วย Ionic Framework 2
http://goo.gl/aA4Bk2

11. e-Book สร้าง Mobile App ด้วย Ionic Framework 2 (ฉบับภาษาไทย)
http://goo.gl/Bm1kJ3

———-

คอร์สพิเศษ Visual Basic.NET Programming
http://goo.gl/zXKOja

สำหรับคนที่สนใจสามารถดูรายละเอียด ลงทะเบียนได้ในลิงก์ของแต่ละคอร์สได้เลยครับ อย่าลืมเรียนเรียงตามลำดับด้วยนะครับ เพราะพื้นฐานสำคัญมันสำคัญสุดๆ 🙂

คอร์สเรียนฟรี เราก็มี ดูได้ที่นี่
https://goo.gl/fFlmaE