ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ครับ

ผมว่า การจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จ จำเป็นต้องมีโค้ชคอยชี้ทาง เราจะได้สำเร็จเร็วขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น
ผมยินดีตอบคำถามและชี้แนะแนวทาง รวมถึงจะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้กับคุณทุกคน ขอให้โชคดีครับ
ผมได้เรียงลำดับการเรียนรู้ไว้ให้แล้วตามไปดูได้ที่นี่ คลิกเลย Go!! by โค้ชเอก
"ไม่สำคัญหรอกว่าผมจะรู้คำตอบหรือไม่ แต่สิ่งสำคัญคือ ผมรู้ว่าจะหาคำตอบได้อย่างไร แล้วจะนำคำตอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรต่างหาก"

Henry Ford, Ford

"การศึกษาในระบบ ทำให้คุณหาเลี้ยงชีพได้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวย"

Jim Rohn, Author

คอร์สเรียน ฟรี

HTML 5

พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML 5

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 31,996 ครั้ง


CSS 3

พัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ด้วย CSS 3

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 17,437 ครั้ง


PHP Basic

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP พื้นฐาน

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 25,427 ครั้ง


PHP OOP

เรียนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย PHP

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 9,202 ครั้ง


PHP & MySQL

สร้างเว็บไซต์ด้วย PHP ฐานข้อมูล MySQL

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 29,847 ครั้ง


PHP using PDO

เขียน PHP เชื่อมต่อทุกฐานข้อมูลด้วย PDO

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 9,553 ครั้ง


Tools & Software

เตรียมความพร้อมก่อนเขียนโปรแกรม

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 14,291 ครั้ง


SQL

ภาษา SQL สำหรับจัดการฐานข้อมูล

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 17,179 ครั้ง


PHP : Workshop

สร้างชิ้นงานจริง ด้วย PHP Workshop

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 31,212 ครั้ง