ยินดีต้อนรับทุกคนครับ

เราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากจนคาดไม่ถึง
ทัศนคติแห่งการเรียนรู้ที่ดีเท่านั้นที่จะทำให้เราก้าวทัน
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตได้
โค้ชเอก...


หลักสูตรออนไลน์ ปี 2566 ที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียน


หลักสูตรออนไลน์ (ที่ผ่านมา มีวิดีโอย้อนหลังจำหน่าย)


คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์ส NestJS

คอร์สเรียนวิดีโอออนไลน์ "สร้าง RESTful API ด้วย NestJS, TypeORM, GraphQL และ MySQL"

รายละเอียด คลิกที่นี่ โค้ชเอก


คอร์ส Modern React

คอร์สเรียนวิดีโอออนไลน์ "พัฒนา Modern Web App ด้วย React และ Hooks"

รายละเอียด คลิกที่นี่ โค้ชเอก


Flutter

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter 1.x (Android และ iOS)"

ดูรายละเอียด โค้ชเอก


Node.js

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "สร้าง RESTful API ด้วย Node.js (Express) และ MongoDB"

ดูรายละเอียด โค้ชเอก


Laravel

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "พัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework"

ดูรายละเอียด โค้ชเอก


Angular

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Angular 7/8 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำเว็บไซต์จริง"

ดูรายละเอียด โค้ชเอก


CSS and Flexbox

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "ออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย CSS และ Flexbox"

ดูรายละเอียด โค้ชเอก


Basic JavaScript ES6

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "Basic JavaScript for Modern Developer"

ดูรายละเอียด โค้ชเอก


PHP AJAX

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "Real World PHP AJAX and Report"

ดูรายละเอียด โค้ชเอก


PHP OOP

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา PHP"

ดูรายละเอียด โค้ชเอก


PHP Basic

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "พัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP : ก้าวแรกสำหรับมือใหม่"

ดูรายละเอียด โค้ชเอก


VB.NET

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "Visual Basic.NET Programming"

ดูรายละเอียด โค้ชเอกแนะนำหนังสือ (E-Book) ทั้งหมด

e-Book "Build Mobile App with Ionic Framework 5"

เรียนรู้การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic Framework 5 สำหรับ Web Developer

ราคา 450 บาท

e-Book "พัฒนา Web Application ด้วย Laravel 7 (step by step)"

หนังสือ Laravel 7 ที่เน้นเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน และการทำงานกับฐานข้อมูล

ราคา 300 บาท


หลักสูตรสำหรับองค์กร/บริษัท (in-house)

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Microservices และ ASP.NET Core

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Microservices และ Node.js

สร้าง RESTful API ด้วย NestJS

พัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ด้วย Git, Docker และ DevOps

พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter (Android and iOS)

พัฒนา Mobile App ด้วย Ionic Framework + Angular

พัฒนา Mobile App ด้วย React Native

พัฒนา Mobile App ด้วย Xamarin

พัฒนา Web Application ด้วย Laravel (Vue.js/jQuery/Livewire)

พัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework

พัฒนา Web Application ด้วย Angular

พัฒนา Web Application ด้วย React.js

พัฒนา Web Application ด้วย Vue.js

พัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET Core MVC

พัฒนา Web Application ด้วย Node.js"จงผลักดันตัวเองให้ไปอยู่แถวหน้า มนุษย์ทุกคนล้วนต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ"

โค้ชเอก, CodingThailand

"อย่าเพิ่งอิ่มกับความรู้ที่เพิ่มเข้ามา จงเป็นคนกระหายและเปิดใจรับความรู้ใหม่อยู่เสมอ"

โค้ชเอก, CodingThailand

คอร์สเรียน ฟรี

Laravel Basic

พัฒนา Web App ด้วย Laravel Framework

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 21,035 ครั้ง


jQuery

พัฒนาเว็บไซต์ด้วย jQuery

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 20,952 ครั้ง


JavaScript Basic

พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา JavaScript

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 48,423 ครั้ง


PHP : Workshop

สร้างชิ้นงานจริง ด้วย PHP Workshop

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 87,261 ครั้ง


SQL

ภาษา SQL สำหรับจัดการฐานข้อมูล

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 47,204 ครั้ง


Tools & Software

เตรียมความพร้อมก่อนเขียนโปรแกรม

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 34,605 ครั้ง


PHP using PDO

เขียน PHP เชื่อมต่อทุกฐานข้อมูลด้วย PDO

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 30,057 ครั้ง


PHP and MySQL

สร้างเว็บไซต์ด้วย PHP ฐานข้อมูล MySQL

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 79,091 ครั้ง


PHP Basic

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP พื้นฐาน

คลิกเพื่อเริ่มเรียน 76,515 ครั้งรับอบรม In-House Training ให้กับองค์กรต่างๆ (รายนามลูกค้าของเรา)