คอร์สเรียนออนไลน์ Yii 2: Expert Database and Report

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่เคยเขียน PHP มาในระดับพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) เคยศึกษา PHP Framework ในเบื้องต้นมาบ้างแล้ว และอยากพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานที่สามารถทำงานได้และใช้ได้จริงๆ :)

ในคอร์สนี้เราจะใช้ Yii Framework 2 ซึ่งเป็น PHP Framework ที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับพัฒนา Web Application ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เนื้อหาในคอร์สเราจะเรียนเน้นไปที่ความรู้ ความเข้าใจ และการลงมือเขียนโค้ดตามหลักการของ MVC และเรียนรู้ เจาะลึกเรื่องการทำงานกับฐานข้อมูล การทำรายงานในรูปแบบ PDF, Excel การจัดการระบบล็อกอิน การทำ RESTfull Web Service และอื่นๆที่จำเป็นต่อการพัฒนา Web Application

สุดท้ายทุกคนจะได้นำความรู้ที่ได้ทั้งหมดมาเขียนโปรแกรมเป็นระบบงานจริงผ่าน Workshop "ระบบบริหารงานบุคลากร/พนักงาน" อีกด้วย เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นตัวอย่างในการพัฒนา Web Application ของตัวเองต่อไป

"อยากเขียนโปรแกรมเจาะลึกเรื่องฐานข้อมูล และการทำรายงานแบบต่างๆ ด้วย Yii Framework 2 ต้องเรียนรู้คอร์สนี้ครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ได้รับการเรียนการสอนแบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงกว่า 20 ชั่วโมง
 • ได้รับการเรียนในหัวข้อ การพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework 2 เจาะลึกเรื่องฐานข้อมูลและการทำรายงานระบบ
 • ได้รับ ไฟล์ Source Code และสไลด์ ประกอบการเรียน ในแต่ละบทเรียน
 • ได้รับการเรียนรู้และลงมือเขียนโค้ด Workshop "ระบบบริหารงานบุคลากร/พนักงาน"
 • ได้รับการ ตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้คำปรึกษา โดยผมเอง
 • ได้รับ โบนัสพิเศษ ฟรี! e-Book "Yii 2: Database and Report" เขียนโดยผมเอง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับคนที่เคยเขียน PHP มาแล้วในระดับพื้นฐาน มีความรู้ OOP และเคยศึกษา PHP Framework มาบ้าง
 • PHP Programmer ที่เขียนแบบ Procedural อยากขยับมาเขียนโดยใช้ PHP Framework
 • ผู้สนใจอยากทำงานในสายอาชีพ Web Developer, Web Programmer, PHP Programmer
 • โปรแกรมเมอร์ สายอื่นๆ ที่อยากเปลี่ยนหรืออยากศึกษาด้านการพัฒนาเว็บ
 • นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance
 • คนที่ทำงานในตำแหน่งด้าน IT อื่นๆ อยากศึกษาเพิ่มความรู้หรืออยากเปลี่ยนมาทำงานสายนี้

เนื้อหาการสอน

 • Section 1: Installing Yii 2 Advanced Template
  • Login System and RBAC user management
  • Access Control Filter
  • Integrate Yii2 with Admin Template (AdminLTE)
 • Section 2: Yii 2 Database Programming
  • Database Migration
  • Query Builder, Data Access Object, Active Record, Data Providers, Data Widgets
  • Working with Relational Data (Master/Detail)
  • Relations via a Junction Table
  • Multiple grids on one page
  • Multiple models in the same view
  • Using a Grid for Data and Relations
  • Using a ListView and DetailView
  • Pagination and Sorting
  • Using Forms, Tabular Input and Multiple Models
  • Using Pjax
  • Using Yii extensions in Real World
 • Section 3: Reporting with Yii 2
  • Generating PDF Report with MPDF
  • Export/Import Excel Files
  • Chart and Graph Report with Highcharts
 • Section 4: Bonus Topics
  • Mailing with SMTP
  • Deploying an advanced application
 • Section 5: Workshop "ระบบบริหารงานบุคลากร/พนักงาน"
  • บันทึกข้อมูลบุคลากร เช่น ข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น
  • บันทึกข้อมูลการลา (ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน)
  • รายงานข้อมูลบุคลากร/พนักงาน เป็นต้น

ฟรี โบนัส

 • E-Book: e-Book "Yii 2: Database and Report"( PDF ฉบับภาษาไทย)" จำนวน 1 เล่ม รายละเอียดหนังสือ คลิกที่นี่ รายละเอียด สารบัญ และเนื้อหา
 • ฟรี E-BOOK ในโอกาสต่างๆที่ codingthailand ได้จัดทำขึ้น
 • ได้รับ ส่วนลดค่าเรียนในคอร์สต่อๆไปที่ codingthailand จัดขึ้นในครั้งต่อไป
 • ฟรี สิทธิ์เข้ากลุ่มลับ Facebook [VIP] by codingthailand.com สามารถสอบถามปัญหาต่างๆ และปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมได้

ราคา

 • เรียนออนไลน์แบบวิดีโอ (MP4 download) ราคา 1,900 บาท/คน

 • ราคาสมาชิก ลดเหลือ1,500 บาท/คน

ลงทะเบียนอย่างไร (ลงทะเบียนแล้วจำนวน 75 คน ) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและโอนเงินได้ตลอดเวลาครับ

เลือกประเภทที่เรียน:

ลงทะเบียนแล้วสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ลงทะเบียนแล้วสามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้


จ่ายแบบ mp4 download 1,900 บาท


จ่ายแบบ mp4 download ราคาสมาชิก1,500 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ตัวอย่างการสอนในคอร์สนี้

ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

Inbox : facebook.com/codingthailand
Tel: 085-4952624


© 2021 www.codingthailand.com URL Counter