ตอนที่ 7 การเขียน Function เพื่อรวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ

ตอนที่ 7 การเขียน Function เพื่อรวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ

2014-11-20 | 19:21 นาที | 4833 ครั้ง