คอร์สวิดีโอออนไลน์ และ e-Book


คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter (Android และ iOS)"

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter ซึ่งเป็น open-source SDK และ Framework ที่เน้นการสร้าง UI ที่สวยงาม มีประสิทธิภาพสูง

คอร์สวิดีโอ ออนไลน์ "สร้าง RESTful API ด้วย Node.js (Express) และ MongoDB "

เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง RESTful API (Backend) ด้วย Node.js และ MongoDB

e-Book "Build Mobile App with Ionic Framework 5"

เรียนรู้การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic Framework 5 สำหรับ Web Developer

e-Book "พัฒนา Web Application ด้วย Laravel 7 (step by step)"

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่ออยากให้มีหนังสือภาษาไทยซักเล่มเกี่ยวกับ Laravel 7 ที่เน้นเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน การทำงานกับฐานข้อมูล และการทำรายงานต่างๆ

พัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.7/5.8

เรียนรู้ Laravel 5.7/5.8 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงใช้งานจริงผ่าน Workshop "ระบบตะกร้าสินค้า"

คอร์สเรียนออนไลน์ "พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Angular 7/8 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำเว็บไซต์จริง"

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และพัฒนา Web Application ด้วย Angular (Front-End)

คอร์สเรียน "ออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย CSS และ Flexbox"

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้าง Web Template ของตัวเองได้ "อยากเรียนรู้ และออกแบบเว็บไซต์ด้วยตัวเอง ลงเรียนคอร์สนี้ได้เลยครับ"

คอร์สเรียนออนไลน์ "Basic JavaScript for Modern Developer"

เรียนเนื้อหาภาษา JavaScript ตั้งแต่พื้นฐาน ภาพรวมของภาษา รวมถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยเน้นเนื้อหาที่เข้มข้น "อยากมีพื้นฐานแน่นๆ เพื่อต่อยอดเขียน JavaScript Framework เริ่มต้นที่คอร์สนี้ครับ"

e-Book "Yii 2: Database and Report"

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่ออยากให้มีหนังสือภาษาไทยซักเล่มเกี่ยวกับ Yii 2 Framework ที่เน้นเนื้อหาเจาะลึกด้านฐานข้อมูล และการทำรายงานในรูปแบบต่างๆ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ประหยัดเวลาการเรียนรู้ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ Yii 2: Expert Database and Report

ในคอร์สนี้เราจะใช้ Yii Framework 2 ซึ่งเป็น PHP Framework ที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับพัฒนา Web Application เรียนรู้ เจาะลึกเรื่องการทำงานกับฐานข้อมูล การทำรายงาน

คอร์สเรียนออนไลน์ "Yii2 - good step for Rookie" พื้นฐาน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่เคยเขียน PHP มาแล้วและอยากพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพื่อพัฒนา PHP Framework ได้

คอร์สเรียนออนไลน์ "Object-Oriented PHP Superhero"

เหมาะสำหรับคนที่เคยเขียน PHP มาบ้างแล้วในระดับพื้นฐาน อยากลองพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพื่อเขียน PHP Frameworks

คอร์สเรียนออนไลน์ "Real World PHP AJAX and Report"

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้การสร้าง Web Application ในโลกความเป็นจริงว่ามีเทคนิค หรือวิธีการอย่างไรบ้างในการสร้าง Application เพื่อใช้งานได้จริง

คอร์สเรียนออนไลน์ "PHP - first step for novice"

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานทุกอย่างเพื่อให้คุณก้าวสู่การเป็น PHP Programmer ที่แม่นด้วยความรู้ วิธีคิด และพื้นฐานในด้านต่างๆที่ควรรู้

คอร์สเรียนออนไลน์ "Visual Basic.NET Programming"

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic.NET ตั้งแต่พื้นฐานของภาษา การเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ OOP และการทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server


ภาพเส้นทางการพัฒนาตัวเองสำหรับคนที่อยากเป็น Web Developer

เส้นทางเรียนรู้ คลิกที่นี่