ลำดับและเส้นทางการเรียนสู่การเป็น Web Developer

แบ่งเป็น 3 สายหลัก ได้แก่ PHP, Node.js/JS, ASP.NET ครับ

จากภาพของแต่ละสาย ให้เรียนรู้จากบนลงล่างนะครับ สงสัยตรงไหนก็ถามผมในแฟนเพจได้เลย :)


สาย PHP

PHP Learning Path


สาย Node.js/JS

Node.js Learning Path


สาย ASP.NET

ASP.NET Learning Path