เกี่ยวกับโค้ช

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ

Coding Mentor, Programmer, Teacher and Managing Director (CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co., Ltd.)


ประสบการณ์

 • วิทยากรอบรม "สร้าง Enterprise Web App ด้วย Vue.js 3, NestJS, TypeScript และ PostgreSQL" บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "พัฒนาซอฟต์แวร์ และสร้างทีม Dev สมัยใหม่ด้วย Git, Docker และ DevOps "
  บริษัท ดีทรัซ จำกัด
 • วิทยากรอบรม in-house "FullStack JavaScript Developer" สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Flutter" สถาบันวิชาการทีโอที
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Flutter" บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "พัฒนาซอฟต์แวร์ และสร้างทีม Dev สมัยใหม่ด้วย Git, Docker และ DevOps "
  บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
 • วิทยากรอบรม in-house "พัฒนาซอฟต์แวร์ และสร้างทีม Dev สมัยใหม่ด้วย Git, Docker และ DevOps "
  บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • วิทยากรอบรม in-house "พัฒนาซอฟต์แวร์ และสร้างทีม Dev สมัยใหม่ด้วย Git, Docker และ DevOps "
  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Web App ด้วย ASP.NET Core MVC" บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 4 + Angular7" บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Web App ด้วย ASP.NET Core MVC" สถาบันวิชาการทีโอที
 • วิทยากรอบรม in-house "การพัฒนา Web Application ด้วย Angular" Monkeytech Co.,Ltd
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย React Native" บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย React Native" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Web App ด้วย ASP.NET Core Web API" สถาบันวิชาการทีโอที
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย React Native" สถาบันวิชาการทีโอที
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย React Native" บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย React Native" บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย React Native" บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม "พัฒนา Realtime Web Application ด้วย Node.js, Socket.io และ Redis" สถาบันวิชาการทีโอที
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5" บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล Western Digital (HGST) จำกัด
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย React Native" บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "การพัฒนา Web Application ด้วย Angular 5" บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5" บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด
 • วิทยากรอบรม in-house "การพัฒนา Web Application ด้วย Node.js และ MongoDB" บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.6" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5" บริษัท Add Pay จำกัด
 • วิทยากรอบรม in-house "การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยากรอบรม in-house "การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js" บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5" มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • วิทยากรอบรม in-house "Angular 4 Programming" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4" บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4" มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4" มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4" บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4" มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2" บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house "การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2" มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยากรอบรม in-house "Angular 4 Programming" บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MySQL" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยากรอบรม "การออกแบบเว็บไซต์" โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "jQuery" กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "PHP MySQL" กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "C# and MySQL Database" โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ผู้เขียนหนังสือ "Ionic 3: Build Mobile App for Web Developer"

ผลงานหนังสือ

 • เขียนหนังสือแบบเรียนระบบฐานข้อมูล ให้สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย

 • เขียนหนังสือแบบเรียนการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ให้สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย

 • เขียนหนังสือแบบเรียนการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MS Access 2007 ให้สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย