ในหลักสูตรนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง Web Application สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี และเฟรมเวิร์ก ยอดนิยม ได้แก่ React, Express, Node.js และ MongoDB มีเนื้อหาการเรียนตั้งแต่ Frontend จนถึง Backend โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่าน Workshop ระบบสั่งอาหาร delivery อีกด้วย

เนื้อหาหลักๆ เราจะเน้นการใช้งาน React เวอร์ชันล่าสุด สำหรับจัดการหน้าเว็บ และเขียนโค้ดสำหรับงาน Frontend โดยจะมีการเชื่อมต่อไปยัง Backend ด้วย ในฝั่งของ Backend นั้นเราจะใช้ MongoDB เป็นฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ และใช้ Node.js และ Express เขียนเป็น REST APIs เพื่อคอยรับและส่งข้อมูลไปให้ Frontend นั่นเอง

สำหรับคนที่ใช้ Framework ในสายอื่นๆ เป็น Backend ไม่ว่าจะเป็น PHP (Laravel, Yii, Codeigniter) , ASP.NET Core (C#) หรือ Java ก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ครับเพราะใช้หลักการเดียวกัน

"อยากพัฒนา Modern Web Application ด้วย React แนะนำหลักสูตรนี้ครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเขียนโค้ดด้วยภาษา JavaScript สมัยใหม่ (ES6 ขึ้นไป)
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจ React สำหรับงาน Frontend
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้งาน Redux (State Management) สำหรับ React ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ GraphQL และสามารถนำมาใช้กับ React ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนใช้งาน Bootstrap 4 / Ant Design และสามารถนำ Admin Template มาใช้ร่วมกับ React ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ Express และ Node.js สำหรับงาน Backend และการทำ REST APIs ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำระบบล็อกอิน และการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ เขียนด้วย Express ตามมาตรฐาน JSON Web Token (JWT)
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และจัดการฐานข้อมูล MongoDB
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวปฏิบัติในการเขียนโค้ดที่ดี และการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา React และสร้างเป็น Workshop ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรายงานในรูปแบบของ Charts หรือ PDF
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ build โปรเจค และสามารถนำโปรเจคไปใช้งานจริงได้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*เคยพัฒนา Web Application มาก่อน หรือมีพื้นฐาน HTML, CSS และ JavaScript

วัน เวลา และสถานที่

 • วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 (5 วัน) เวลา 09.00 - 17.00 น. สถานที่: The Connecion@MRT Ladphrao กรุงเทพฯ แผนที่ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2LzI7IK

ราคาต่อท่าน

ราคา 8,900 บาท / ท่าน *ราคาไม่มี Vat และมีหัก ณ ที่จ่าย 3% ** หมดเขตรับสมัคร และชำระเงินวันที่ 6 มี.ค. 63

* ฟรี! ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันทุกวัน
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (รูปเล่ม)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน
* ฟรี! เกียรติบัตรผ่านการอบรม (รับภายหลังการอบรม ทางอีเมล์)

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้ หากต้องการรับใบเสร็จในนวันอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า หรือจะรับภายหลังการอบรม ทาง ems ก็ได้เช่นเดียวกัน
**ผู้เรียนนำ Notebook หรือ เครื่อง Mac มาเอง **จะมีเมล์ส่งให้เตรียมตัวก่อนเรียน 1 สัปดาห์ครับ

เนื้อหาการเรียน หนังสือเชิญอบรม และประวัติวิทยากร

ลงทะเบียน

เลือกประเภท:
คน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 0568711777 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 8,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด / CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co., Ltd.
539/5 ม. 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 7987 hits