ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง Mobile App ด้วยเทคโนโลยี และ Framework สมัยใหม่ ได้แก่ React และ React Native มีเนื้อหาการเรียนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงสร้าง Mobile App ได้ โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่าน Workshop "ระบบบริหารวันลาบุคลากรผ่านมือถือ" เนื้อหาหลักๆ เราจะเน้นการเขียน React และ React Native ทั้งในส่วนของการออกแบบหน้าจอ การใช้ UI สำเร็จรูป การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล หรือ Web Services และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำระบบล็อกอิน การใช้งาน State Management ด้วย Redux อีกด้วย

"หากต้องการศึกษาและพัฒนา Mobile App ที่รันได้ทั้ง Andriod และ iOS แนะนำหลักสูตรนี้ครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทำงานของ JavaScript สมัยใหม่ และ React ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการทำงานของ React Native
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ Mobile App และ Back-end ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน React Native เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ (REST APIs/Web Services)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน Redux ร่วมกับ React Native ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างฟอร์มด้วย Redux Form และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำระบบ Authentication (JSON Web Token) ด้วย React Native ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน React Native ใช้กับร่วมกับ กล้อง, barcode/QR Code scanner, Google Map ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และแนวปฏิบัติในการเขียนโค้ดที่ดี ทั้งในส่วนของความปลอดภัย และเรื่องประสิทธิภาพของ Mobile App
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Mobile App ด้วย React Native ที่รันได้ทั้ง Android และ iOS
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ Mobile App ที่สร้างขึ้นเผยแพร่ไปยัง App Store ได้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*เคยพัฒนา Web Application มาก่อน (มีพื้นฐาน HTML, CSS และ JavaScript)

วัน เวลา และสถานที่

ราคาต่อท่าน

ราคา 8,900 บาท / ท่าน ** หมดเขตรับสมัคร และชำระเงินวันที่ 5 ก.ค. 62

* ฟรี! ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันทุกวัน
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (รูปเล่ม)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน
* ฟรี! เกียรติบัตรผ่านการอบรม (รับภายหลังการอบรม ทางอีเมล์)

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้ หากต้องการรับใบเสร็จในนวันอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า หรือจะรับภายหลังการอบรม ทาง ems ก็ได้เช่นเดียวกัน
**ผู้เรียนนำ Notebook หรือ เครื่อง Mac มาเอง **จะมีเมล์ส่งให้เตรียมตัวก่อนเรียน 1 สัปดาห์ครับ

เนื้อหาการเรียน หนังสือเชิญอบรม และประวัติวิทยากร

 • เนื้อหาการเรียนและกำหนดการ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2WoEpTe
 • หนังสือเชิญอบรม คลิกที่นี่ http://bit.ly/2F2NxXA
 • ประวัติวิทยากร คลิกที่นี่ http://bit.ly/2QXEZ9i

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 33 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 22 ท่าน **รับ 30 ท่านเท่านั้น ขออนุญาตให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนหรือคอนเฟิร์มเข้ามาก่อนครับ

เลือกประเภท:
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ อีเมล จำนวน สถานะ
1 kant**********m 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
2 nt91**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
3 sora**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
4 sutt**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
5 dek_**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
6 patt**********erthai.co.th 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
7 Wasa**********thai.co.th 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
8 Natt**********rthai.co.th 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
9 somc**********mutnb.ac.th 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
10 chan**********ai.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
11 farm**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
12 chav**********il.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
13 Aphi**********ail.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
14 juta**********om 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
15 sutt**********n-tracking.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
16 amon**********h 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
17 tonm**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
18 suta**********th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
19 phon**********th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
20 atic**********om 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
21 tip.**********n@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
22 somc**********th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
23 sueb**********.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
24 evol**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
25 cs.w**********l.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
26 nine**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
27 nott**********.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
28 jaru**********l.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
29 teer**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
30 suph**********c.th 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
31 zord**********om 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
32 kubo**********.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
33 tidi**********m 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ

สำหรับนิติบุคคล:
ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 0568711777 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 8,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ภาพประกอบ Workshop หลักสูตรนี้ (บางส่วน)

ดูภาพประกอบ Workshop คลิกที่นี่ http://bit.ly/2WGslla


ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด / CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co., Ltd.
539/5 ม. 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 2178 hits