เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Mobile Apps มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ มากมาย ทำให้นักพัฒนามีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ ศึกษา และต้องสามารถนำคุณสมบัติใหม่ๆ มาปรับใช้กับการพัฒนา Mobile App ขององค์กรได้ เทคโนโลยีใหม่นี้ จะทำให้การสร้างและพัฒนา Mobile App เป็นไปได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างผลงานได้เร็วกว่าเดิม มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ในส่วนของ React Native นั้น เป็น Framework ที่ใช้งานง่าย และได้รับความนิยมอย่างสูง สามารถสร้าง Mobile App ได้ทั้ง Android และ iOS ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้นักพัฒนาได้นำความรู้ไปปรับใช้ และพัฒนาองค์กรต่อไป

โค้ชเอก
codingthailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการทำงานของ React และ React Native
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Mobile App ด้วย React Native ได้ทั้ง Android และ iOS
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ Mobile App และ back-end ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน React Native เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ได้ (REST APIs/Web Service)
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนโค้ด
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง Workshop ด้วย React Native ได้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*เคยพัฒนา Web Application มาก่อน (มีพื้นฐาน HTML, CSS และ JavaScript)

วัน เวลา และสถานที่

ราคาต่อท่าน

จากราคาเต็ม 12,000 บาท *รับไม่เกิน 30 ท่าน

* ฟรี! ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันทุกวัน
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (รูปเล่ม)
* ฟรี! flash drive 16 GB (ภายในเก็บซอฟต์แวร์ที่ใช้เรียน, คู่มืออบรม และอื่นๆ)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน
* ฟรี! เกียรติบัตรผ่านการอบรม (รับภายหลังการอบรม ทางอีเมล์)
*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้ (รับภายหลังการอบรม ทาง ems หรือวันอบรมได้ (ต้องแจ้งล่วงหน้า)
**ผู้เรียนนำ Notebook หรือ เครื่อง Mac มาเอง Ram อย่างน้อย 6GB แนะนำ 8GB **จะมีเมล์ส่งให้เตรียมตัวก่อนเรียน 1 สัปดาห์ครับ

เนื้อหาการเรียน หนังสือเชิญอบรม และประวัติวิทยากร

ลงทะเบียน แล้วจำนวน 26 ท่าน **รับ 30 ท่านเท่านั้น ขออนุญาตให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินเข้ามาก่อนครับ

เลือกประเภท:
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ อีเมล จำนวน
1 amonpa**********h 1
2 res.eg**********m 1
3 tanawa**********gmail.com 1
4 surach**********mail.com 1
5 perayu**********com 2
6 tonmor**********.com 1
7 mongko**********y.com 2
8 phetwo**********ee@gmail.com 1
9 noppan**********c.th 2
10 wuttit**********gosoft.co.th 1
11 sitthi**********ac.th 1
12 suttip**********n-tracking.com 1
13 santic**********.com 2
14 bu.sat**********com 1
15 patsak**********.com 1
16 s@********** 3
17 nuxlst**********om 1
18 jakapu**********com 1
19 rujipa**********il.com 1
20 peerap**********ology.co.th 1

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรมโปรโมชั่น ราคา 7,500 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

Inbox : facebook.com/codingthailand
Tel: 085-4952624 Views : 4662 hits