การจัดการฐานข้อมูลด้วย Prisma ORM ขั้นสูง, TypeScript และ Node.js

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลยอดนิยมด้วย Prisma ORM อย่างละเอียดโดยยกตัวอย่าง real world database และ use case ต่างๆ ที่ต้องเจอ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลขั้นสูง (เชื่อมหลายยี่ห้อ และหลาย database) การจัดการข้อมูลขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการทำ Pagination / Aggregation, groupping, summarizing / การจัดการ Transactions, batch queries / การสร้าง Computed fields / การเขียน Raw SQL / Query optimization และอื่นๆ นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้การใช้ Prisma ORM ร่วมกับ TypeScript และ Node.js อีกด้วย

"ถ้ากำลังเขียน JavaScript / TypeScript / Node.js และต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแนะนำหลักสูตรนี้เลยครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้รับ และเนื้อหาการเรียน

 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียน Node.js ด้วย TypeScript และสามารถนำมาใช้งานจริงได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งาน Prisma ORM ขั้นสูง อย่างละเอียด
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Prisma ORM และใช้งานร่วมกับ TypeScript ได้
 • ผู้เรียนจะสามารถนำ Prisma ORM มาใช้ร่วมกับ Framework ยอดนิยมต่างๆ ได้ เช่น Express.js / Nuxt / Next.js / NestJS เป็นต้น
 • ผู้เรียนจะสามารถนำ Prisma ORM เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลยอดนิยม ได้แก่ MySQL / MariaDB / SQL Server / PostgreSQL / MongoDB ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ Queries ข้อมูลขั้นสูง เช่น การทำ relation queries / Transactions / Raw queries และอื่นๆ
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดการ Model / Schema ของ Prisma ขั้นสูง
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง Model และการทำ Relations ไม่ว่าจะเป็น One-to-one / One-to-many / Many-to-many / Self-relations เป็นต้น
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งาน Prisma Client Extensions เพื่อเพิ่มฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่างๆ ให้กับ Prisma
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำ soft delete ให้กับข้อมูลในตารางด้วย Prisma ORM
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และใช้งาน Prisma Migrate ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดการ Errors / Environment variables ของ Prisma ORM
 • ผู้เรียนจะสามารถ Deploy Prisma ORM เพื่อใช้งานบน production server ได้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*มีความรู้พื้นฐานภาษา JavaScript / Database และเคยพัฒนา Web App มาก่อน

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2567 19.45-23.15 น. (4 วัน 14 ชม.) *หมดเขตรับสมัคร 23 ก.ค. 67 เวลา 13.00 น.
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
 • *มีสไลด์ประกอบการสอน (pdf)

ราคาต่อท่าน

โปรโมชั่น ราคา 790 บาท / ท่าน *จากราคาเต็ม 1,490 บาท

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 33 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 20 ท่าน

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ราคา 790 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ อีเมล จำนวน สถานะ
1 somk**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
2 broo**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
3 patc**********ail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
4 pack**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
5 thit**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
6 mhuk**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
7 sabu**********hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
8 kano**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
9 daki**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
10 chai**********324@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
11 thon**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
12 sura**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
13 kitt**********.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
14 than**********owornsawat@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
15 n.li**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
16 ice.**********mail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
17 wiji**********l.co.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
18 shel**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
19 b36w********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
20 bowc**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
21 p.so**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
22 phut**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
23 naru**********.npru.ac.th 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
24 supe**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
25 siri**********apiwat.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
26 wich**********ct.co.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
27 staw**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
28 anc.**********mail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
29 khom**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
30 aimi**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
31 bsit**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
32 irit**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
33 tech**********gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน

ติดต่อสอบถาม

คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 1653 hits