คอร์สเรียนออนไลน์ Real World PHP AJAX and Report

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้การสร้าง Web Application ในโลกความเป็นจริงว่ามีเทคนิค หรือวิธีการอย่างไรบ้างในการสร้าง Application เพื่อใช้งานได้จริง

กว่า 18 ชั่วโมงที่ผมจะสอนเทคนิคการสร้าง Web Application ด้วยภาษา PHP การใช้เทคนิค AJAX รวมถึงการทำรายงานของระบบไม่ว่าจะเป็น PDF, Excel และ กราฟในรูปแบบต่างๆอีกด้วย พร้อมบทเรียน โค้ดตัวอย่าง โดยเน้นการสอนที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น และนำไปใช้ได้จริง

"อยากพัฒนา Web Application เพื่อใช้งานจริง หรืออยากรับงานมาทำจริงๆ ต้องคอร์สนี้เท่านั้นครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • การเรียนการสอนแบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงกว่า 18 ชั่วโมง
 • ได้รับการเรียนในหัวข้อ PHP, MySQL , JavaScript, JQuery, AJAX เพื่อประยุกต์ในงานของตัวเองต่อไป
 • ได้รับการเรียนในส่วนของการทำรายงาน (Report) ในรูปแบบต่างๆได้แก่ PDF, MS Excel, การสร้างรายงานแบบกราฟ
 • ได้รับเทคนิคการเขียนโปรแกรม และ plugin เสริมต่างๆ เพื่อให้ได้งานตรงความต้องการ และประหยัดเวลาในการพัฒนา
 • ได้รับการเรียนและสร้าง Workshop "ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์" โดยสามารถนำไปประยุกต์สร้างเว็บไซต์โรงเรียน, เว็บไซต์องค์กร, เว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์หน่วยงานได้
 • ได้รับ ไฟล์ Source Code ประกอบการเรียน ในทุกๆ บทเรียน
 • ได้รับการ ตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้คำปรึกษา โดยผมเอง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่อยากพัฒนา Web Application ไว้ใช้จริงในองค์กรหรือบริษัท
 • ผู้ที่อยากเรียนภาษา PHP พร้อมทั้งเพิมเติมเทคนิคต่างๆให้มากขึ้น
 • ผู้สนใจอยากทำงานในสายอาชีพ Web Developer, Web Programmer
 • โปรแกรมเมอร์ สายอื่นๆ ที่อยากเปลี่ยนหรืออยากศึกษาด้านการพัฒนาเว็บ
 • นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และผู้ที่ฝันอยากมีกิจการส่วนตัว และ Freelance
 • คนที่ทำงานในตำแหน่งด้าน IT อื่นๆ อยากศึกษาเพิ่มความรู้หรืออยากเปลี่ยนมาทำงานสายนี้

Feedback จากผู้เรียน

เนื้อหาการสอน

 • Section 1: PHP MySQL and Tools (XAMPP,Composer)
  • Database Design
  • Setup Website and AdminLTE Template
  • MySQL and SQL
 • Section 2: JavaScript and jQuery
  • Selecting and Filtering
  • Events
  • Effects
  • Manipulating Content
 • Section 3: Bootstrap, Form Validation
  • Bootstrap
  • HTML Form
  • Form validation using plugin
 • Section 4: Ajax with jQuery
  • Introducing Ajax
  • Ajax and Form
  • Passing data to the server
  • Ajax search and Autosuggest
  • Processing JSON data
  • Loading HTML from a web server into a page
  • Ajax Error handling
 • Section 5: jQuery using 3-party plugins
  • Ajax Form and Spinner
  • Input Validation
  • File Uploads
  • อื่นๆ
 • Section 6: Reporting
  • PDF Report with Mpdf
  • Excel Report with PHP Excel
  • Charts and Graphs Report with Highcharts

ฟรี โบนัส

 • ได้รับ ไฟล์ซอร์สโค้ด workshop "ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์" โดยประยุกต์ใช้ได้กับเว็บไซต์หน่วยงาน, เว็บไซต์โรงเรียน, เว็บไซต์บริษัท และอื่นๆ
 • ได้รับ ส่วนลดค่าเรียนในคอร์สต่อๆไปที่ codingthailand จัดขึ้นในครั้งต่อไป
 • ฟรี สิทธิ์เข้ากลุ่มลับ Facebook [VIP] by codingthailand.com สามารถสอบถามปัญหาต่างๆได้ แบบส่วนตัว

ราคา

 • เรียนออนไลน์แบบวิดีโอ (MP4 download) ราคา 1,500 บาท/คน **รับไฟล์ได้ทันทีหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาสมาชิก (เคยซื้อคอร์สไปแล้ว) 1,200 บาท/คน

เลือกประเภทที่เรียน:

ลงทะเบียนแล้วสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ลงทะเบียนแล้วสามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

จ่ายแบบ mp4 download 1,500 บาท


จ่ายแบบ mp4 download ราคาสมาชิก 1,200 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ตัวอย่างการสอน

ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

Inbox : facebook.com/codingthailand
Tel: 085-4952624


© 2024 www.codingthailand.com URL Counter