สร้างรายงานสำหรับ Web App ด้วยภาษา PHP

ในหลักสูตรนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรายงาน (Report) ด้วยภาษา PHP และ Laravel Framework กันครับ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายงานรูปแบบ PDF, Charts, Excel, Word และอื่นๆ ในหลักสูตรนี้เราจะเขียน Laravel Framework (OOP) เป็นหลักแต่ก็มียกตัวอย่างการเขียน PHP แบบ procedural ด้วย และที่สำคัญเราจะใช้ฐานข้อมูล MySQL เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและนำไปสร้างรายงานด้วยครับ

"ถ้าอยากศึกษาและสร้าง Report รูปแบบต่างๆ ด้วยภาษา PHP และ Laravel แนะนำหลักสูตรนี้เลยครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้รับ และเนื้อหาการเรียน

 • ได้เรียนรู้การเขียน PHP และ Laravel Framework ล่าสุด
 • ได้เรียนรู้การสร้างรายงานรูปแบบ PDF ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จรับเงิน จากฐานข้อมูล
 • ได้เรียนรู้การนำ Barcode/QR Code มาใช้ในรายงานรูปแบบ PDF
 • ได้เรียนรู้การสร้างรายงานรูปแบบ Charts และ Graphs จากฐานข้อมูล
 • ได้เรียนรู้การสร้างรายงานรูปแบบ Microsoft Excel (.xlsx) และ CSV (.csv) จากฐานข้อมูล
 • ได้เรียนรู้การ Import และ Export Microsoft Excel (.xlsx) และ CSV (.csv) จากฐานข้อมูล
 • ได้เรียนรู้การสร้างรายงานรูปแบบ Microsoft Word (.docx)
 • ได้เรียนรู้การ Deploy Web App ที่เขียนด้วยภาษา PHP และ Laravel Framework
 • พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

  *มีความรู้พื้นฐาน HTML/CSS/JavaScript และภาษา PHP พื้นฐาน

  วัน เวลา และรูปแบบการสอน

  • วันที่ 1-2 และ 7-8 ก.พ. 2566 (4 วัน 12 ชม.) เวลา 20.00 - 23.00 น.
  • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
  • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
  • *มีสไลด์ประกอบการสอน (pdf)

  ราคาต่อท่าน

  ราคาโปรโมชั่น 690 บาท / ท่าน *สมัครได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 66

  ลงทะเบียนแล้วจำนวน 116 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 95 ท่าน

  เลือกประเภท:
  ท่าน

  ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

  ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ

  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ


  โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

  สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

  ราคาโปรโมชั่น 690 บาท


  ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


  ติดต่อสอบถาม

  คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
  E-mail: codingthailand@gmail.com
  Tel: 085-4952624

  Inbox : facebook.com/codingthailand
  Views : 3099 hits

  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

  ลำดับ อีเมล จำนวน สถานะ
  1 sara**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  2 suwa********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  3 haga**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  4 chit**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  5 wslo**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  6 supa**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  7 chak**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  8 swpc**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  9 k.me**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  10 wera**********e@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  11 l3un**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  12 aplu**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  13 itma**********al@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  14 sams**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  15 tea0**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  16 ssj.**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  17 supa**********.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  18 suru**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  19 suti**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  20 sabu**********hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  21 kitt**********wat.1982@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  22 kitt**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  23 chir**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  24 sila**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  25 nang**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  26 nutt**********hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  27 supa**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  28 phas**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  29 kaha**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  30 tp.p**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  31 kitt**********mail.go.th 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  32 darf********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  33 sund**********ail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  34 d.so**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  35 ekka**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  36 chak**********es.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  37 admi**********th 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  38 it.p**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  39 suph**********mail.go.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  40 jakk**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  41 grai**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  42 sakd**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  43 supa**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  44 nopp**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  45 thit**********b.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  46 mike**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  47 in.w**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  48 koms**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  49 gunt**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  50 tvpw**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  51 s.kh**********th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  52 thia**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  53 tana**********.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  54 boyc**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  55 nunl**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  56 cona**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  57 sira**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  58 boyi**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  59 sanc**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  60 kama**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  61 chai**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  62 siam**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  63 thec**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  64 jakk**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  65 vira**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  66 somc**********mutnb.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  67 100.**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  68 weer**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  69 somn**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  70 pong**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  71 ponc**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  72 pikk**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  73 Offb**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  74 kitt**********mail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  75 pyop**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  76 best**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  77 oxij********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  78 malu**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  79 covi**********4@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  80 xmod**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  81 thej**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  82 sure**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  83 p_po**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  84 song**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  85 stud**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  86 weer**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  87 pati**********ita@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  88 kano**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  89 boon**********rd@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  90 monc**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  91 code**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  92 b36w********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  93 chet**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  94 itsp**********om 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  95 kitt**********c.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  96 saso**********o.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  97 9jam********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  98 adta**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  99 kunt**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  100 kiat**********@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  101 sura**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  102 song**********o.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  103 p_no**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  104 amnu**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  105 ks.t**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  106 jira**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  107 t.th**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  108 detc**********.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  109 praw**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  110 dhon**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  111 shel**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
  112 rbho**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  113 reda**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  114 song**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  115 mhuk**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
  116 tana********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว