คอร์สเรียนออนไลน์ PHP : first step for novice

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานทุกอย่างเพื่อให้คุณก้าวสู่การเป็น PHP Programmer ที่แม่นด้วยความรู้ วิธีคิด และพื้นฐานในด้านต่างๆที่ควรรู้ รวมไปถึงการเขียนโค้ดที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อต่อยอดการพัฒนาเว็บไซต์และก้าวสู่อาชีพโปรแกรมเมอร์ต่อไป

กว่า 15 ชั่วโมงที่ผมจะสอนให้คุณมีพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ด้วยการปฏิบัติจริง พร้อมบทเรียน แบบฝึกหัด โค้ดตัวอย่าง โดยเน้นการสอนที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น และนำไปใช้ได้จริง โดยมีผมเป็นโค้ชส่วนตัว และให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ด้านการสอน Programming ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มากกว่า 8 ปี แล้วเจอกันครับ

"ยังไม่เคยเขียน PHP หรือศึกษาแล้ว อ่านหนังสือแล้ว ยังรู้สึกไม่เข้าใจ หรือไปต่อไม่ได้ เริ่มต้นที่คอร์สนี้ครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • การเรียนการสอนแบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงกว่า 15 ชั่วโมง
 • ได้รับการเรียนในหัวข้อ PHP ตั้งแต่พื้นฐาน และครอบคลุมเพื่อต่อยอดต่อไป
 • ได้รับ ไฟล์ Source Code และสไลด์ประกอบการเรียน ในแต่ละบทเรียน
 • ได้รับการ ตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้คำปรึกษา โดยผมเอง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่อยากประหยัดเวลาในการศึกษาภาษา PHP
 • ผู้ที่อยากเรียนภาษา PHP ตั้งแต่เริ่มต้น
 • ผู้สนใจอยากทำงานในสายอาชีพ Web Developer, Web Programmer
 • โปรแกรมเมอร์ สายอื่นๆ ที่อยากเปลี่ยนหรืออยากศึกษาด้านการพัฒนาเว็บ
 • นักเรียน/นักศึกษา
 • คนที่ทำงานในตำแหน่งด้าน IT อื่นๆ อยากศึกษาเพิ่มความรู้หรืออยากเปลี่ยนมาทำงานสายนี้

เนื้อหาการสอน

 • Section 1: แนะนำภาษา PHP และเครื่องมือต่างๆ (XAMPP,Composer)
 • Section 2: พื้นฐานภาษา PHP , Control Structures และ Loops
 • Section 3: เรียนรู้ Arrays, Strings และ Dates ในภาษา PHP
  • เรียนรู้ และใช้งาน Arrays
  • การใช้งาน Strings
  • เรียนรู้ และใช้งาน Dates และ Times
 • Section 4: เรียนรู้การใช้งาน Sessions และ Cookies
  • การใช้งาน Sessions
  • การใช้งาน Cookies
 • Section 5: การเขียน และใช้งาน PHP Functions
  • แนะนำฟังก์ชัน (Functions)
  • ทดลองเขียน (Functions)
 • Section 6: การสร้าง และทำงานกับฟอร์ม
  • แนะนำฟอร์ม การรับส่งข้อมูลด้วยฟอร์ม
  • การรับส่งข้อมูลด้วย method get
  • การรับส่งข้อมูลด้วย method post และการส่งข้อมูลแบบ Multiple Rows
  • การอัพโหลดไฟล์ ตอนที่ 1
  • การอัพโหลดไฟล์ ตอนที่ 2
  • การอัพโหลดไฟล์ทีละหลายไฟล์
 • Section 7: การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ Regular expressions
  • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยฟังก์ชัน filter_var()
  • การใช้งาน Regular Expressions เบื้องต้น
 • Section 8: การเขียน PHP กับฐานข้อมูล MySQL/MariaDB และความปลอดภัย
  • แนะนำฐานข้อมูล MySQL/MariaDB และเครื่องมือต่างๆ
  • การใช้ phpMyAdmin ตอนที่ 1
  • การใช้งานเมนู Operations ใน phpMyAdmin
  • การเพิ่มแก้ไข และลบข้อมูล ด้วย phpMyAdmin
  • การเพิ่ม FK (FOREIGN KEY) ให้กับตารางด้วย phpMyAdmin
  • การ Export และ Import ฐานข้อมูล
  • ไฟล์ .sql สำหรับ import ประกอบการเรียน (ระบบ Point of Sale : POS)
  • แนะนำการออกแบบและรายละเอียดระบบ Point of Sale
  • การเตรียม และจัดการ CSS Layout ก่อนเขียน PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล
  • การเขียน PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  • การส่ง/รัน คำสั่ง SQL ไปยังฐานข้อมูล
  • การแสดงผลข้อมูล 1 ตารางด้วยคำสั่ง SELECT และเรียงลำดับด้วย ORDER BY
  • การ JOIN Table 2 ตาราง
  • การ JOIN Table 3 ตาราง หรือมากกว่า
  • การสร้างฟอร์มค้นหาข้อมูลด้วยคำสั่ง LIKE
  • การค้นหาข้อมูลแบบช่วงวันที่โดยการใช้ BETWEEN AND
  • การเพิ่มข้อมูลด้วยฟอร์ม
  • การแก้ไขข้อมูลด้วยฟอร์ม
  • การลบข้อมูล
  • PHP และความปลอดภัย

ราคา

 • เรียนออนไลน์แบบวิดีโอ (MP4 download) ราคา 600 บาท/คน

เลือกประเภทที่เรียน:

ลงทะเบียนแล้วโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ

โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ตัวอย่างการสอน

ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

Inbox : facebook.com/codingthailand
Tel: 085-4952624


© 2024 www.codingthailand.com