พัฒนา Full Stack Web App ด้วย Next.js, React, Prisma และ MySQL

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Full Stack Web App ด้วย Next.js ซึ่งเป็น Fullstack Framework ฝั่ง React/Node.js ที่ได้รับความนิยม รองรับ SEO และมีประสิทธิภาพสูง เราจะได้เรียนรู้ Next.js ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงใช้งานจริง รวมถึงการทำระบบล็อกอินต่างๆ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งาน Prisma (ORM) ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะเขียนด้วย TypeScript แบบ Full Stack กันเลยครับ

"หากต้องการเรียนรู้การสร้าง Full Stack Web App ด้วย Next.js และรองรับ SEO ด้วย แนะนำหลักสูตรนี้เลยครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้รับ และเนื้อหาการเรียน

 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียน React ด้วย TypeScript และนำมาใช้งานจริงได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียน Frontend ด้วย React เวอร์ชันล่าสุด และใช้ React Hooks ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Next.js 13.x เขียนแบบ App Router และสามารถสร้าง Full Stack Web App ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Next.js และสามารถเขียนด้วยการใช้ App Router ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Next.js สำหรับการสร้างหน้าเพจเพื่อรองรับ SEO (Search Engine Optimization)
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และใช้งาน Zustand (State Management) และนำมาใช้กับ Next.js ได้
 • ผู้เรียนจะสามารถนำ Mantine (UI Library) และ Admin Template มาใช้ร่วมกับ Next.js ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Next.js และ Node.js สำหรับการเขียน Backend API
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำระบบล็อกอิน และการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ ด้วย NextAuth.js
 • ผู้เรียนจะสามารถใช้งาน Prisma (ORM) ร่วมกับ Next.js และติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวปฏิบัติการเขียนโค้ดที่ดี และการจัดการกับเกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการ Build Next.js / Deploy Next.js และสามารถนำไปใช้งานจริงได้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*มีความรู้พื้นฐาน JavaScript และมีพื้นฐานการเขียน React มาก่อน

เนื้อหาในหลักสูตรเป็นระดับต้นถึงกลาง

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 17-18 พ.ค. และ 23-25 พ.ค. 66 เวลา 20.00-23.00 น. (5 วัน 15 ชม.)
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
 • *มีสไลด์ประกอบการสอน (pdf)

ราคาต่อท่าน

ราคา 2,900 บาท / ท่าน *มีวิดีโอย้อนหลังจำหน่าย แต่ให้ผู้เรียนติดตั้งฐานข้อมูลที่เครื่องผู้เรียนเองครับ

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 146 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 110 ท่าน

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ราคา 2,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม

คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 8497 hits