พัฒนา Full Stack Web App ด้วย Next.js 14.x, React, TypeScript และ MongoDB

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Full Stack Web App ด้วย Next.js ซึ่งเป็น Fullstack Framework ฝั่ง React/Node.js ที่ได้รับความนิยม รองรับ SEO และมีประสิทธิภาพสูง เราจะได้เรียนรู้ Next.js ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงใช้งานจริง รวมถึงการทำระบบล็อกอินต่างๆ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MongoDB อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะเขียนด้วย TypeScript แบบ Full Stack กันเลยครับ

"หากต้องการเรียนรู้การสร้าง Full Stack Web App ด้วย Next.js และรองรับ SEO ด้วย แนะนำหลักสูตรนี้เลยครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้รับ และเนื้อหาการเรียน

 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียน React ด้วย TypeScript และนำมาใช้งานจริงได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียน Frontend ด้วย React เวอร์ชันล่าสุด และใช้ React Hooks ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Next.js 14.x เขียนแบบ App Router และสามารถสร้าง Full Stack Web App ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Next.js และสามารถเขียนด้วยการใช้ App Router ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Next.js สำหรับการสร้างหน้าเพจเพื่อรองรับ SEO (Search Engine Optimization)
 • ผู้เรียนจะสามารถนำ Material UI (UI Library) และ Admin Template มาใช้ร่วมกับ Next.js ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Next.js และ Node.js สำหรับการเขียน Backend API
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำระบบล็อกอิน และการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ ด้วย NextAuth.js
 • ผู้เรียนจะสามารถใช้ Next.js ติดต่อกับฐานข้อมูล MongoDB ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการ Build Next.js / Deploy Next.js และสามารถนำไปใช้งานจริงได้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*มีความรู้พื้นฐาน JavaScript และมีพื้นฐานการเขียน React มาก่อน

เนื้อหาในหลักสูตรเป็นระดับต้นถึงกลาง

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567 19.45-23.15 น. (4 วัน 14 ชม.)
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
 • *มีสไลด์ประกอบการสอน (pdf)

ราคาต่อท่าน

ราคาโปรโมชั่น 990 บาท / ท่าน จากราคาเต็ม 1,900 บาท

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 20 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 6 ท่าน

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ราคาโปรโมชั่น 990 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม

คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 407 hits