ในคอร์สเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง RESTful API (Backend) ด้วย NestJS (Node.js framework) การใช้งาน TypeORM ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL การใช้งาน GraphQL และยังรวมถึงการสร้างระบบล็อกอิน (Authentication) ด้วย JSON Web Tokens อีกด้วย

"หากต้องการศึกษาการเขียน Backend สำหรับโปรเจคขนาดใหญ่ด้วย TypeScript แนะนำคอร์สเรียนนี้ครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

สิ่งที่จะได้รับ และเนื้อหาการเรียน

  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และสามารถเขียนโค้ดด้วยภาษา TypeScript ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ NestJS และ Node.js สำหรับงาน Backend และการทำ RESTful API
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำระบบล็อกอิน และการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ ด้วย NestJS ตามมาตรฐาน JSON Web Tokens (JWT)
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน TypeORM ร่วมกับ NestJS และติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจัดการฐานข้อมูล MySQL
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และใช้งาน NestJS ร่วมกับ GraphQL ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเขียน NestJS เพื่อ อัปโหลดรูปภาพ ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวปฏิบัติการเขียนโค้ดที่ดี และการจัดการกับเกี่ยวกับความปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ Build NestJS และสามารถนำไปใช้งานจริง

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*เคยพัฒนา Web Application มาก่อน หรือมีความรู้พื้นฐาน HTML, CSS และ JavaScript

ราคาต่อท่าน

ราคา 4,900 บาท / ท่าน *ไม่มี vat มีหัก ณ ที่จ่าย 3%

* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน (pdf)
* ฟรี! เกียรติบัตรผ่านการอบรม

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่


ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 0568711777 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ เพจ CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 4,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ เพจ CodingThailand


แนะนำคอร์ส


ติดต่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด / CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co.,Ltd.
77/269 ม. 20 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000


Views : 4054 hits