ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และสร้าง Microservices ในรูปแบบของ Workshop กันครับ เราจะได้เรียนรู้การออกแบบด้วย pattern ต่างๆ ของ Microservices การเขียน Workshop จริง ด้วย Node.js / Go และ .NET โดยทั้งหมดจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยการใช้ RabbitMQ ครับ เราจะ Deploy Workshop ที่สร้างขึ้นในรูปแแบบของ Docker มีการใช้ CI/CD รวมถึงการ Monitoring และ Deploy ไปยัง k8s อีกด้วย

"หากต้องการเรียนรู้การออกแบบ และสร้าง Microservices แบบ Workshop แนะนำหลักสูตรนี้ครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ และ pattern ของ Microservices รูปแบบต่างๆ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ Microservices และเขียนด้วย Node.js / Go / .NET ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหลักการการออกแบบ Microservices และทำ Workshop เพื่อมาใช้งานจริงได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Docker และนำมาใช้ในรูปแบบของ Microservices ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Service ร่วมกับ RabbitMQ เพื่อการสื่อสารของ Service ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีสามารถ Deploy Service ในรูปแบบของ Docker , Docker Compose ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำ CI/CD เพื่อ Deploy Service ได้ (Docker และ k8s)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถทำการ Monitoring Microservices (Grafana และ Prometheus) ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานร่วมกับ Kong Gateway

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*มีพื้นฐานเคยเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษานึงมาก่อน หรือเคยพัฒนาเว็บมาก่อน

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 25-26 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เรียนเสาร์-อาทิตย์ 4 วันเต็ม)
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ

เนื้อหาการเรียน และประวัติวิทยากร

ราคาต่อท่าน

ราคา 6,900 บาท / ท่าน *ไม่มี vat มีหัก ณ ที่จ่าย 3% **หมดเขตรับสมัคร และชำระเงินวันที่ 24 มี.ค. 66 นี้

* ฟรี! วิดีโอบันทึกการสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (pdf)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน (pdf)
* ฟรี! สามารถเกียรติบัตรผ่านการอบรม (แจ้งขอรับภายหลังการอบรม)

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 36 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 30 ท่าน

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่


ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 0568711777 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 6,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด / CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co.,Ltd.
77/269 ม. 20 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 4094 hits


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ อีเมล จำนวน สถานะ
1 than**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
2 teer**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
3 nutt**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
4 k.ka**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
5 vera**********.co.th 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
6 udom**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
7 here**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
8 mosz**********k.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
9 sing**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
10 nora**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
11 sura**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
12 rtcl**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
13 nutt**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
14 orca**********m 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
15 asun**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
16 mr.g**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
17 pp.p**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
18 niph**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
19 apin**********hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
20 pom2**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
21 chai**********314@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
22 patc**********mail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
23 5922**********h 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
24 natt**********ail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
25 qddc**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
26 jezz**********tmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
27 chan**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
28 khom**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
29 pair**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
30 sutt**********otmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
31 somp**********tal-os.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
32 sura**********ea.co.th 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
33 tuch**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
34 artd**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
35 pach**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
36 tham**********ail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน