ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และสร้าง Microservices ในรูปแบบของ Workshop กันครับ เราจะได้เรียนรู้การออกแบบด้วย pattern ต่างๆ ของ Microservices การเขียน Workshop จริง ด้วย Node.js / Go และ .NET โดยทั้งหมดจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยการใช้ RabbitMQ ครับ เราจะ Deploy Workshop ที่สร้างขึ้นในรูปแแบบของ Docker มีการใช้ CI/CD รวมถึงการ Monitoring และ Deploy ไปยัง k8s อีกด้วย

"หากต้องการเรียนรู้การออกแบบ และสร้าง Microservices แบบ Workshop แนะนำหลักสูตรนี้ครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ และ pattern ของ Microservices รูปแบบต่างๆ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ Microservices และเขียนด้วย Node.js / Go / .NET ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหลักการการออกแบบ Microservices และทำ Workshop เพื่อมาใช้งานจริงได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Docker และนำมาใช้ในรูปแบบของ Microservices ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Service ร่วมกับ RabbitMQ เพื่อการสื่อสารของ Service ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีสามารถ Deploy Service ในรูปแบบของ Docker , Docker Compose ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำ CI/CD เพื่อ Deploy Service ได้ (Docker และ k8s)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถทำการ Monitoring Microservices (Grafana และ Prometheus) ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานร่วมกับ Kong Gateway

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*มีพื้นฐานเคยเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษานึงมาก่อน หรือเคยพัฒนาเว็บมาก่อน

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 25-26 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เรียนเสาร์-อาทิตย์ 4 วันเต็ม)
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ

เนื้อหาการเรียน และประวัติวิทยากร

ราคาต่อท่าน

ราคา 6,900 บาท / ท่าน *ไม่มี vat มีหัก ณ ที่จ่าย 3% **หมดเขตรับสมัคร และชำระเงินวันที่ 24 มี.ค. 66 นี้

* ฟรี! วิดีโอบันทึกการสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (pdf)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน (pdf)
* ฟรี! สามารถเกียรติบัตรผ่านการอบรม (แจ้งขอรับภายหลังการอบรม)

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่


ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 0568711777 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 6,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด / CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co.,Ltd.
77/269 ม. 20 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 7004 hits