เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Web Application มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่มคุณสมบัติและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมาย ทำให้นักพัฒนามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ ศึกษา และต้องสามารถนำคุณสมบัติใหม่ๆเหล่านี้มาใช้งานในการพัฒนาระบบได้ เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ จะทำให้การสร้างและพัฒนา Web App เป็นไปได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างผลงานได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม มีประสิทธิภาพ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดทำหลักสูตร "พัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework 5.7" ขึ้น เพื่อให้นักพัฒนาจะได้นำความรู้ต่างๆเหล่านี้ ไปพัฒนาระบบและปรับใช้ในงานของตัวเองและเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

โค้ชเอก
codingthailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการทำงานของ Laravel Framework
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ front-end และ back-end ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเขียนโค้ด
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน Laravel Framework ร่วมกับ Frontend ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบ E-Commerce (Shopping Cart)ด้วย Laravel ได้

วัน เวลา และสถานที่

ราคาต่อท่าน

ราคา 12,000 บาท ***หมดเขตรับลงทะเบียน และชำระเงินวันที่ 2 พ.ย. 61 นี้ *รับไม่เกิน 30 ท่าน

* ฟรี! ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันทุกวัน
* ฟรี! คู่มือการอบรมอัปเดตล่าสุด! ท่านละ 1 เล่ม (รูปเล่ม)
* ฟรี! flash drive 16 GB (ภายในเก็บซอฟต์แวร์ที่ใช้เรียน, คู่มืออบรม, ebook และอื่นๆ)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน
* ฟรี! เกียรติบัตรผ่านการอบรม (รับภายหลังการอบรม ทางอีเมล)
*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้ (รับภายหลังการอบรม ทาง ems)
**ผู้เรียนนำ Notebook มาเอง Ram อย่างน้อย 4gbจะมีเมล์ส่งให้เตรียมตัวก่อนเรียน 1-2 สัปดาห์ครับ

เนื้อหาการเรียน หนังสือเชิญอบรม และประวัติวิทยากร

รายละเอียด Workshop E-Commerce ในหลักสูตร

 • ระบบจัดการประเภทสินค้า
 • ระบบจัดการสินค้า (ข้อมูลสินค้า, ภาพสินค้า, stock)
 • ระบบจัดการสมาชิก/ลูกค้า ข้อมูลส่วนตัว และสิทธิ์การใช้งาน
 • ระบบจัดการตะกร้าสินค้า
 • รายงานการขาย รายงานลูกค้า และอื่นๆ

ลงทะเบียน แล้วจำนวน 27 ท่าน **รับ 30 ท่านเท่านั้น ขออนุญาตให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินเข้ามาก่อนครับ

เลือกประเภท:
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

No. อีเมล
1 siri****n@gmail.com
2 kaew****@gmail.com
3 kuro****.kw@gmail.com
4 pchu****17@gmail.com
5 puiy****t03@gmail.com
6 vira****kn.co.th
7 nt91****r@gmail.com
8 jira****1997@gmail.com
9 prap****onosus.co.jp
10 leks****rmu.ac.th
11 omag****gmail.com
12 khaw****t.j@ubu.ac.th
13 somc****c@fitm.kmutnb.ac.th
14 sura****_gay@hotmail.com
15 pany****@yokoyama.co.th
16 tatc****0034@hotmail.com
17 biz_****hotmail.com
18 panu****tian56@sskru.ac.th
19 issa****ng.s@introsolution.co.th
20 pati****ns@gmail.com
21 kru.****gmail.com
22 rash****ton@gmail.com
23 tinn****.ta@gmail.com
24 invi****@gmail.com
25 wich****sru.ac.th
26 monc****atk@gmail.com
27 phic****nline@gmail.com

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 12,000 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

Inbox : facebook.com/codingthailand
Tel: 085-4952624 Views : 12347 hits