ในหลักสูตรนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา RESTful API (Backend) ด้วย Laravel Framework เวอร์ชันล่าสุดกันครับ โดยมีเนื้อหาตั้งแต่หลักการการเขียน RESTful API การติดต่อกับฐานข้อมูล รวมถึงการทำระบบล็อกอินด้วย Token (token based APIs) อีกด้วย แน่นอนในอนาคตทุกสามารถนำ Frontend เช่น React, Angular หรือ Vue.js มาเชื่อมต่อกับระบบนี้ได้เลย

"อยากศึกษาการเขียน Backend ด้วย Laravel Framework แนะนำคอร์สนี้เลยครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้รับ และเนื้อหาการเรียน

 • ได้รับการเรียนการสอนแบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงกว่า 12 ชั่วโมง
 • ได้เรียนรู้ภาษา PHP เวอร์ชันล่าสุด และหลักการของ RESTful API
 • ได้เรียนรู้การใช้งาน Laravel Framework เวอร์ชัน 8 (ใช้ได้กับเวอร์ชัน 9.x) สำหรับงานด้าน RESTful API (ประยุกต์ใช้ได้กับ Lumen ได้)
 • ได้เรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ด้วย Laravel Framework
 • ได้เรียนรู้การทำระบบล็อกอินแบบ Token based authentication
 • ได้เรียนรู้การ จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Authorization) ด้วย Laravel Framework
 • ได้เรียนรู้การเขียน อัปโหลดไฟล์ (base64) เพื่อใช้ในงาน RESTful API
 • ได้เรียนรู้การเขียนระบบ ส่งอีเมล์ ด้วย Laravel Framework
 • ได้เรียนรู้ การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ของ Laravel Framework
 • ได้เรียนรู้และทดลองเขียน Frontend (Vue.js 3) เชื่อมกับ Backend ที่เขียนในหลักสูตรนี้
 • ได้เรียนรู้การนำโปรเจคไปใช้งานจริง
 • ได้รับ ไฟล์ Source Code ทั้งหมดใน Workshop

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 1-4 มิถุนายน 2564 ( 4 วัน ) เวลา 20.00 - 23.00 น.
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ เรียนที่ทำงาน ที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
 • *มีสไลด์ประกอบการสอน (pdf)

ราคาต่อท่าน

ราคา 990 บาท / ท่าน

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 173 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 153 ท่าน ตรวจสอบรายชื่อได้ด้านล่างครับ สมัครได้ถึงที่ 31 พ.ค. 64

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ราคา 990 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม

คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 6967 hits

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ อีเมล จำนวน สถานะ
1 anou**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
2 panu**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
3 supa**********.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
4 mhuk**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
5 sutt**********o@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
6 tanl**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
7 wute********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
8 than**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
9 nutt**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
10 sura**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
11 chot**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
12 nara**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
13 visu**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
14 nutc**********8@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
15 thit**********n@hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
16 wutk**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
17 Than**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
18 neoc**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
19 minp**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
20 bigr**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
21 c.ch**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
22 fuse**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
23 supa**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
24 visu**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
25 ks.t**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
26 tawa**********am@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
27 pchu**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
28 panu**********@hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
29 wk99**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
30 tana**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
31 pris**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
32 jaki**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
33 chai**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
34 b36w********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
35 than**********@hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
36 tors**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
37 top.**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
38 wath**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
39 piya**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
40 naka**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
41 vera**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
42 teru**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
43 sanv**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
44 nt91**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
45 iame**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
46 yoth**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
47 than**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
48 ratc**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
49 aren**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
50 luci**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
51 such**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
52 smas**********m 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
53 pisi**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
54 t.th**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
55 wasi**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
56 4824**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
57 auto**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
58 huwk********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
59 k.ka**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
60 peng********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
61 than**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
62 chil**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
63 n.li**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
64 teer**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
65 ctha**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
66 kavi**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
67 s110**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
68 wera**********e@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
69 poly**********tmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
70 mrwa**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
71 sitt**********p@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
72 Kera**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
73 kmki**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
74 panu**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
75 chat**********chan@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
76 5901**********c.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
77 sure**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
78 asea**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
79 atip********** 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
80 rsuw**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
81 soms**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
82 pich**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
83 over**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
84 suth**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
85 kawi**********ail.co.th 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
86 leen**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
87 piti**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
88 yaka**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
89 somc**********mutnb.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
90 orca**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
91 khaw**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
92 scad**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
93 code**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
94 hs4p**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
95 busy**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
96 sher**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
97 ie_e**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
98 than**********l.com 5 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
99 pich**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
100 song**********o.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
101 than**********tmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
102 unti**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
103 naru**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
104 praw**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
105 oams**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
106 p.ap**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
107 aphi**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
108 aor.**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
109 mike**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
110 rich**********singh@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
111 lear**********020@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
112 pyop**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
113 tonn**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
114 Tsak**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
115 maxu**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
116 hots**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
117 anc.**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
118 asou**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
119 b.ea**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
120 klab**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
121 thap**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
122 pong**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
123 ct.l**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
124 mrjt**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
125 shir**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
126 than**********c.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
127 devs**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
128 i.ch**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
129 chon**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
130 jubj**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
131 xuem**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
132 pach**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
133 leks**********h 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
134 pstu**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
135 visu**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
136 wahg**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
137 tana**********ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
138 Deen**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
139 thar**********erj@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
140 kimm**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
141 seng**********mail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
142 thia**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
143 mrri**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
144 k.vo**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
145 drum**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
146 puwa**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
147 natt**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
148 nui.**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
149 prac**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
150 visa**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
151 korr**********ai@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
152 evep**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
153 look**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
154 akhu**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
155 5814**********ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
156 jaru**********g.40@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
157 buri**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
158 lsta**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
159 than**********mes@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
160 kitt**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
161 honn**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
162 farc**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
163 wiji**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
164 shin**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
165 puch**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
166 cona**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
167 sant**********ail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
168 teer**********ail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
169 nxnp**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว