หลักสูตร Kubernetes (K8s) สำหรับ Web Developer

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของ Kubernetes (K8s) และหลักการทำงานต่างๆ ตั้งเริ่มต้นจนถึงการ Deploy Web App เพื่อใช้งานจริง นอกจากจะได้เขียนไฟล์ yaml แบบ Step by Step แล้วยังจะได้ เรียนรู้ Helm เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการ App ต่างๆ บน K8s ได้ และยังได้เรียนรู้ ArgoCD ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วย Deploy งานไปยัง K8s และเรียนรู้การเขียน CI/CD เพื่อช่วย Deploy App แบบอัตโนมัติอีกด้วย

"หากต้องการเรียนรู้การ Deploy Web App ด้วย Kubernetes แนะนำหลักสูตรนี้ครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Docker และสามารถนำไปใช้งานร่วมกับ K8s ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงานของ K8s
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ Deploy Web App ไปยัง K8s ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Helm เพื่อจัดการ App ใน K8s ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ CI/CD และสามารถประยุกต์ และ Deploy App แบบอัตโนมัติได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ ArgoCD เพื่อ Deploy App ไปยัง Kubernetes ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ Monitoring K8s ด้วย Prometheus และ Grafana ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ Best Practices เกี่ยวกับ Docker และ K8s

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*เคยพัฒนา Web Application ด้วยภาษาใดภาษานึงมาก่อน

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 6-8 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น. (3 วันเต็ม)
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ

เนื้อหาการเรียน และประวัติวิทยากร

ราคาต่อท่าน

ราคา 4,900 บาท / ท่าน *ไม่มี vat มีหัก ณ ที่จ่าย 3% **หมดเขตรับสมัคร และชำระเงินวันที่ 5 เม.ย. 67 นี้

* ฟรี! วิดีโอบันทึกการสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (pdf)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน (pdf)
* ฟรี! สามารถเกียรติบัตรผ่านการอบรม (แจ้งขอรับภายหลังการอบรม)

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 55 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 34 ท่าน

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่


ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 0568711777 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 4,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ อีเมล จำนวน สถานะ
1 rung**********t@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
2 mosz**********k.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
3 pstu**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
4 isar**********@hotmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
5 than**********owornsawat@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
6 korr**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
7 krit**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
8 nt91**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
9 korr**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
10 pom2**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
11 peer**********rints-global.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
12 apiw**********g@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
13 mcas**********mail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
14 chaw**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
15 pict**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
16 asph********** 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
17 eart**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
18 pong**********hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
19 nora**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
20 sura**********il.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
21 flou**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
22 kong**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
23 udom**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
24 k_c_**********l.com 2 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
25 phwa**********om 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
26 broo**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
27 lich**********.com 5 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
28 kksp**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
29 maye**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
30 vasa**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
31 mcas**********mail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
32 vfxc**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
33 pong**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
34 Chai**********314@gmail.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
35 sato**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
36 somk**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
37 chal**********krungsri.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
38 bura**********h.co.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
39 rinr**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
40 k.si**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
41 pati**********ita@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
42 anpk**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
43 port**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
44 nunt**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
45 asun**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
46 sara**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
47 jira**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
48 chan**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
49 naru**********echnology.co.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
50 teer**********om 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน

ติดต่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624 *หากไม่ได้รับสายอาจอยู่ระหว่างการสอน กรุณาติดต่อที่อีเมล์ครับ

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด / CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co.,Ltd.
77/269 ม. 20 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 5755 hits