เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Mobile Application มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่มคุณสมบัติและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมาย ทำให้นักพัฒนามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ ศึกษา และต้องสามารถนำคุณสมบัติใหม่ๆเหล่านี้มาใช้งานในการพัฒนาระบบได้ เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ จะทำให้การสร้างและพัฒนา Mobile App เป็นไปได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างผลงานได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม มีประสิทธิภาพ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดทำหลักสูตร “พัฒนา Mobile App ด้วย Ionic 3, Angular 5 และ Node.js” ขึ้น เพื่อให้นักพัฒนาจะได้นำความรู้ต่างๆเหล่านี้ ไปพัฒนาระบบและปรับใช้ในงานของตัวเองและเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

โค้ชเอก
codingthailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการทำงานของ Ionic Angular และ Node.js
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Mobile Application ด้วย Ionic ร่วมกับ Node.js (Backend) ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ และจัดการฐานข้อมูล MongoDB หรือ MySQL ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ front-end และ back-end ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเขียนโค้ด
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา REST APIs ด้วย Node.js และสามารถใช้งานร่วมกับ Ionic ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบ E-Commerce (Shopping Cart) ได้

วัน เวลา และสถานที่

  • วันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ( 4 วัน ) เวลา 09.00 - 16.30 น. สถานที่: The Connecion@MRT Ladphrao กรุงเทพฯ ห้อง Room 123 แผนที่ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2r2spsG

ราคาต่อท่าน

ราคา 11,900 บาท

* ฟรี! ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันทุกวัน
* ฟรี! คู่มือการอบรมอัปเดตล่าสุด! ท่านละ 1 เล่ม (ไฟล์ pdf)
* ฟรี! flash drive 16 GB (ภายในเก็บซอฟต์แวร์ที่ใช้เรียน, คู่มืออบรม, ebook และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน
* ฟรี! เกียรติบัตรผ่านการอบรม (รับภายหลังการอบรม ทาง ems)
*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้ (รับภายหลังการอบรม ทาง ems)
**ผู้เรียนนำ Notebook มาเอง จะมีเมล์ส่งให้เตรียมตัวก่อนเรียน 1-2 สัปดาห์ครับ

เนื้อหาการเรียน หนังสือเชิญอบรม และประวัติวิทยากร

เลือกประเภท:

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

Inbox : facebook.com/codingthailand
Tel: 085-4952624 Views : 10828 hits