เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนา Mobile Application มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่มคุณสมบัติและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมาย ทำให้นักพัฒนามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ ศึกษา และต้องสามารถนำคุณสมบัติใหม่ๆเหล่านี้มาใช้งานในการพัฒนาระบบได้ เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ จะทำให้การสร้างและพัฒนา Mobile App เป็นไปได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างผลงานได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม มีประสิทธิภาพ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดทำหลักสูตร “พัฒนา Mobile App ด้วย Ionic 3, Angular 5 และ Node.js” ขึ้น เพื่อให้นักพัฒนาจะได้นำความรู้ต่างๆเหล่านี้ ไปพัฒนาระบบและปรับใช้ในงานของตัวเองและเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

โค้ชเอก
codingthailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการทำงานของ Ionic Angular และ Node.js
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Mobile Application ด้วย Ionic ร่วมกับ Node.js (Backend) ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ และจัดการฐานข้อมูล MongoDB หรือ MySQL ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ front-end และ back-end ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเขียนโค้ด
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา REST APIs ด้วย Node.js และสามารถใช้งานร่วมกับ Ionic ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบ E-Commerce (Shopping Cart) ได้

วัน เวลา และสถานที่

  • วันที่ 2-5 เมษายน 2561 (4วัน) เวลา 09.00 - 17.00 น. สถานที่: Ezy Space Ubon จ.อุบลราชธานี แผนที่ คลิกที่นี่ https://goo.gl/maps/gLFkxNU6Qks

ราคาต่อท่าน

ราคา 4,900 บาท/ท่าน รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น **ชำระเงินภายในวันที่ 31 มี.ค. 61 นี้

* ฟรี! ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันทุกวัน
* ฟรี! หนังสือ Ionic 3 อัปเดตล่าสุด! มูลค่า 400 บาท เข้าเล่มอย่างดี ท่านละ 1 เล่ม
* ฟรี เกียรติบัตรผ่านการอบรม
* หากท่านใดต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้งล่วงหน้าด้วยนะครับ
** ผู้เรียนนำ Notebook มาเอง จะมีเมล์ส่งให้เตรียมตัวก่อนเรียน 1-2 สัปดาห์ครับ

เนื้อหาการเรียน หนังสือเชิญอบรม และประวัติวิทยากร

ลงทะเบียน แล้วจำนวน 30 ท่าน**รับ 30 ท่านเท่านั้น เรียงลำดับตามวันและเวลาโอนเงินครับ

เลือกประเภท:

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

No. อีเมล สถานะ
1 beet****n@gmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
2 cs_t****s@hotmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
3 pani****pp@gmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
4 piya****eer@gmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
5 ioni****mail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
6 ioni****mail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
7 natt****cs19@gmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
8 kuro****.kw@gmail.com ชำระเงินแล้ว
9 dhaw****bhu@mcu.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
10 wach****un@npu.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
11 csbo****@gmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
12 pump****mail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
13 duy9****@gmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
14 cpcv****u.ac.th ชำระเงินแล้ว
15 leks****rmu.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
16 phur****r@bru.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
17 chat****t.sup@gmail.com ชำระเงินแล้ว
18 Kkes****@gmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
19 drus****.vp@bru.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
20 phoe****n.la@rmuti.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
21 data****uter101@gmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
22 mata****@gmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
23 pany****com@gmail.com อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
24 somp****h@psu.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
25 wanc****rmj@nu.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
26 sakc****@nu.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
27 ross****.koy@npu.ac.th ชำระเงินแล้ว
28 juta****_ta@npu.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
29 yodr****@npu.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
30 wila****@npu.ac.th อยู่ระหว่างรอชำระเงิน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 4,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

Inbox : facebook.com/codingthailand
Tel: 085-4952624 Views : 16077 hits