คอร์สเรียนออนไลน์ สร้าง Mobile App ด้วย Ionic Framework 2

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และพัฒนา Mobile App ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถสร้าง Mobile App ของตัวเองได้

Ionic Framework 2 เป็น Mobile Framework ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนา Mobile App ที่สามารถรันได้ทั้ง iOS และ Android ข้อดีคือ แค่เรามีพื้นฐาน HTML, CSS, JavaScript ก็สามารถพัฒนาได้แล้วครับ ในคอร์สนี้ ผมจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน และจะเน้นให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจถึงกระบวนการการพัฒนา App รวมถึงเครื่องมือ และภาษาโปรแกรมต่างๆที่ใช้ ได้แก่ VS Code, Node.js, Angular 2, TypeScript และ SASS นอกจากจะเรียน Ionic 2 แล้วยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ควบคู่กันไปด้วย

"อยากเรียนรู้ และสร้าง Mobile App แบบใช้งานจริง ลงเรียนคอร์สนี้ได้เลยครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

ป.ล. เนื้อหาในคอร์สใช้ Ionic 2 Final!! (Stable)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • ได้รับการเรียนการสอนแบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงกว่า 35 ชั่วโมง
 • สามารถสร้างและพัฒนา Mobile App ด้วย Ionic 2 ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • ได้รับ E-BOOK "Ionic 2: Build Mobile App for Web Developer" ฟรี!! รายละเอียดหนังสือ คลิกที่นี่
 • ได้รับ ไฟล์ Source Code และสไลด์ ประกอบการเรียน กว่า 18 Section!!
 • ได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้ Node.js, JavaScript ES6/ES2015, TypeScript, Angular 2, Sass และเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆในการสร้าง Mobile App
 • ได้รับการตอบปัญหา และข้อสงสัยต่างๆ กับผู้สอนได้ทางแฟนเพจตลอดเวลา

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับคนที่มีพื้นฐาน HTML, CSS, JavaScript มาบ้างแล้ว (หากยังไม่มีสามารถดูคอร์สฟรีได้ในเว็บ codingthailand.com)
 • เหมาะกับ Web Developer, Web Programmer ที่อยากสร้างและเรียนรู้การเขียน Mobile App
 • นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance
 • คนที่ทำงานในตำแหน่งด้าน IT อื่นๆ อยากศึกษาเพิ่มความรู้หรืออยากเปลี่ยนมาทำงานสายนี้

เนื้อหาการสอน (18 Section)

 • Section 1: การติดตั้งโปรแกรมก่อนเขียน Ionic 2 และการติดตั้ง Visual Studio Code
  เรียนรู้การเตรียมเครื่องมือ และโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นก่อนเขียน Ionic 2

 • Section 2: เรียนรู้ Angular 2, TypeScript และ Sass
  เรียนรู้พื้นฐานการเขียน Angular 2, TypeScript และ Sass

 • Section 3: การติดตั้ง Ionic Framework 2
  ลงมือติดตั้ง Ionic 2 การเพิ่ม platform สำหรับการพัฒนา รวมถึง plugin ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้งานจริง

 • Section 4: แนะนำ Ionic Framework 2 และสภาพแวดล้อมต่างๆสำหรับการพัฒนา Mobile App
  แนะนำภาพรวม และเทคโนโลยีที่ใช้สร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2

 • Section 5: การจัดการ Pages ทำความเข้าใจกับ Navigation Stack และการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Pages
  เรียนรู้การจัดการหน้าเพจใน App การรับส่งข้อมูลระหว่างเพจ การใช้งาน Navbars และ Toolbars

 • Section 6: การเรียกใช้ API ด้วย Angular 2 Services (Http) และเรียนรู้ Lifecycle Events ของ Ionic 2
  เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail

 • Section 7: การใช้ Components พื้นฐาน ร่วมกับข้อมูลต่างๆ
  เรียนรู้การใช้งาน List, Search Bar, Cards, Alerts, Toasts, Refresher และ Slides

 • Section 8: การรับข้อมูลจากผู้ใช้ด้วย (Form) และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  เรียนรู้การใช้งานฟอร์มรูปแบบต่างๆ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการส่งข้อมูลไปยัง Back-End

 • Section 9: การเก็บข้อมูลแบบ Local ด้วย Ionic Storage
  เรียนรู้การเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องด้วยการใช้ SQLite, Local Storage

 • Section 10: การสร้างระบบล็อกอินด้วย Ionic 2 ร่วมกับการใช้ Events
  เรียนรู้และสร้างระบบ Login Logout โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End ด้วย JSON Web Token (JWT)

 • Section 11: การใช้งาน Ionic 2 กับ Firebase
  เรียนรู้ และใช้งาน Ionic 2 เชื่อมต่อกับ Firebase เพื่อจัดการกับข้อมูล แบบ Realtime และอัปโหลดไฟล์ภาพ

 • Section 12: การใช้ Ionic Native
  เรียนรู้การใช้งาน Camera + อัปโหลดรูปภาพ , Local Notifications, Barcode Scanner, Social Sharing, InAppBrowser, Call Number

 • Section 13: การใช้ Components ขั้นสูง
  เรียนรู้การใช้งานแผนที่ (Google Map), เทคนิคการใช้ Virtual Scroll สำหรับแสดงข้อมูลขนาดใหญ่

 • Section 14: การสร้างรายงาน รูปแบบ Charts และ Graphs
  เรียนรู้การสร้าง Charts และ Graphs ในรูปแบบต่างๆ

 • Section 15: การสร้างระบบล็อกอิน ด้วย Facebook Login
  เรียนรู้การสร้างระบบ Login Logout ด้วย Facebook

 • Section 16: การตกแต่ง App ด้วย Sass และ จัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลด้วย Pipes
  การปรับแต่ง Theme ด้วย Sass รวมถึงจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลด้วย Pipes

 • Section 17: เรียนรู้การทำ Push Notification
  เรียนรู้การทำ Push Notification เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Mobile App และเครื่องของผู้ใช้

 • Section 18: การเตรียม Resources, เทคนิคการ Build App และอัพโหลด App ไปที่ Store
  เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมไอคอน, splash screen การ build app ทั้ง Android และ iOS และการอัพโหลด App ไปยัง Store

ภาพประกอบ Workshop ต่างๆ ภายในคอร์ส

ฟรี โบนัส

 • ได้รับ E-BOOK "Ionic 2: Build Mobile App for Web Developer" มูลค่า 400 บาท ฟรี!! รายละเอียดหนังสือ คลิกที่นี่
 • ได้รับ ส่วนลดค่าเรียนในคอร์สทุกคอร์สที่เปิดสอน
 • ฟรี สิทธิ์เข้ากลุ่มลับ Facebook สามารถสอบถามปัญหาต่างๆ และปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมได้

ราคา

 • เรียนออนไลน์ แบบวิดีโอ (MP4 download) + eBook ราคา 3,500 บาท/คน จากปกติ 4,500 บาท

ราคาเฉพาะสมาชิก (เคยซื้อคอร์สใดคอร์สหนึ่งไปแล้ว)
 • เรียนออนไลน์ แบบวิดีโอ(MP4 download) ลดเหลือ ราคา 2,500 บาท/คน จากปกติ 2,900 บาท

ลงทะเบียนที่นี่ (ลงทะเบียนแล้ว 143 คน )

เลือกประเภทที่เรียน:

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

No. อีเมล ประเภท
1 nako****web@gmail.com mp4
2 watc****phong505@outlook.com mp4 (paid)
3 amon****tni.ac.th live
4 ratc****ri@gmail.com mp4
5 grap****za@windowslive.com mp4 (paid)
6 pong****n@cas.ac.th mp4 (paid)
7 tawa****i.a@psu.ac.th mp4 (paid)
8 blac****ilfriday@hotmail.com mp4 (paid)
9 hell****ld2523@gmail.com mp4 (paid)
10 patt****ong.tp@gmail.com mp4 (paid)
11 fskt****5@gmail.com mp4
12 kase****gmail.com mp4
13 magi****eb@gmail.com live(paid)
14 tinp****36@hotmail.com mp4 (paid)
15 hear****dy1@hotmail.com mp4
16 nuts****3@gmail.com mp4 (paid)
17 mano****v@gmail.com mp4
18 saks****an@icloud.com mp4
19 chir****.s2n@gmail.com mp4 (paid)
20 noto****@hotmail.com mp4
21 ossa****om@gmail.com mp4 (paid)
22 such****art@gmail.com mp4
23 chon****n2494@gmail.com live(paid)
24 praw****ttiwong@gmail.com mp4 (paid)
25 jakk****n.c@gmail.com mp4 (paid)
26 noh.****chack@gmail.com mp4 (paid)
27 chin****.sakun@gmail.com mp4 (paid)
28 song****t.a@gmail.com mp4 (paid)
29 nop1****otmail.com live(paid)
30 jskp****otmail.com mp4
31 s_se****@hotmail.com mp4 (paid)
32 song****siit.tu.ac.th live(paid)
33 nhon****pp@gmail.com mp4 (paid)
34 hear****dy1@hotmail.com mp4 (paid)
35 arse****96@hotmail.com mp4
36 inwm****ting@gmail.com mp4 (paid)
37 chat****an.tu@gmail.com mp4
38 hero****g@hotmail.com mp4 (paid)
39 phpl****hotmail.com
40 skai****gmail.com mp4 (paid)
41 for2****aster@gmail.com mp4 (paid)
42 teer****.art@gmail.com mp4
43 niwe****l@gmail.com mp4
44 hotk****tmail.com mp4 (paid)
45 mapr****oft@gmail.com mp4 (paid)
46 denp****@hotmail.com mp4
47 vana****yahoo.com mp4 (paid)
48 rean****_2000@Hotmail.com mp4 (paid)
49 nuka****gmail.com mp4 (paid)
50 sukr****idee@gmail.com mp4
51 that****it@nabladigital.com mp4 (paid)
52 pani****pp@gmail.com mp4
53 aoel****y@gmail.com mp4 (paid)
54 cs_t****s@hotmail.com mp4 (paid)
55 pjom****gmail.com mp4
56 p.so****ani@gmail.com mp4 (paid)
57 bund****_d@hotmail.com mp4 (paid)
58 napa****m@gmail.com mp4 (paid)
59 tkae****son@yahoo.com mp4 (paid)
60 jpg.****gmail.com mp4
61 idch****@gmail.com mp4
62 ryan****gmail.com mp4
63 hwan****gmail.com mp4
64 sara****sst@gmail.com mp4 (paid)
65 topf****1pro@gmail.com mp4 (paid)
66 engi****@hotmail.com mp4 (paid)
67 kita****1st@hotmail.com mp4 (paid)
68 boym****53@gmail.com mp4 (paid)
69 somp****hongplaw@gmail.com mp4 (paid)
70 prat****ptr@gmail.com mp4 (paid)
71 ang8****ner@gmail.com mp4
72 miik****@gmail.com mp4 (paid)
73 alie****ikalienware@gmail.com mp4
74 parn****@gmail.com mp4
75 somp****.smart.mst@gmail.com mp4
76 beep****ero@yahoo.com mp4 (paid)
77 char****113@gmail.com mp4
78 dino****073@hotmail.com mp4 (paid)
79 team****sd@gmail.com mp4 (paid)
80 sakd****mhuan@gmail.com mp4 (paid)
81 tona****ction@hotmail.com mp4 (paid)
82 mont****337@gmail.com mp4 (paid)
83 gdkt****at@gmail.com mp4 (paid)
84 taka****k@gmail.com mp4
85 vila****h@laoitdev.com mp4
86 layw****r@gmail.com mp4 (paid)
87 ahos****ile@gmail.com mp4 (paid)
88 iqca****otmail.com mp4
89 dnp.****gmail.com mp4
90 chan****rakit@gmail.com mp4 (paid)
91 pari****issa@gmail.com mp4 (paid)
92 sara****jansoda@hotmail.com mp4
93 moon****@gmail.com mp4
94 nusn****ng@gmail.com mp4 (paid)
95 phan****ngklinhom@gmail.com mp4 (paid)
96 jame****nupong98@hotmail.com mp4 (paid)
97 city****er44@hotmail.com mp4 (paid)
98 jame****awit@gmail.com mp4
99 song****.petch@gmail.com mp4 (paid)
100 chat****t.sup@gmail.com mp4 (paid)
101 circ****ed2012@gmail.com mp4 (paid)
102 kump****@gmail.com mp4 (paid)
103 anus****@gmail.com mp4
104 beau****69@gmail.com mp4 (paid)
105 maxu****itz@gmail.com mp4 (paid)
106 sitt****j@gmail.com mp4
107 benc****ted@gmail.com mp4
108 mick****y@gmail.com mp4
109 porn****.skm@gmail.com mp4
110 chon****aleead@gmail.com mp4
111 it@a****al.com mp4
112 psit****@gmail.com mp4
113 wath****2000@gmail.com mp4
114 yutt****-235@hotmail.com mp4
115 klis****040@gmail.com mp4
116 meej****mail.com mp4
117 leos****@gmail.com mp4
118 tana****hotmail.com mp4
119 taey****apon@gmail.com mp4
120 goon****py1454@gmail.com mp4
121 prog****er@fpiautoparts.com mp4
122 maik****am@msn.com mp4
123 pawo****@hotmail.com mp4
124 artd****otmail.com mp4
125 pap.****gmail.com mp4
126 sont****i1969@gmail.com mp4
127 sont****i1969@gmail.com mp4
128 bas.****ya@gmail.com mp4
129 klon****@gmail.com mp4
130 autu****ring63@gmail.com mp4
131 Puec****glang@gmail.com mp4
132 saif****nyou@gmail.com mp4
133 jong****m@gmail.com mp4
134 pras****ail@gmail.com mp4
135 sura****_gay@hotmail.com mp4
136 nunt****.pukky@gmail.com mp4
137 somp****d@gmail.com mp4
138 mon8****mail.com mp4
139 iwor****@gmail.com mp4
140 juta****@gmail.com mp4
141 nonj****wang@gmail.com mp4
142 yutt****-235@hotmail.com mp4
143 koko****@gmail.com mp4

ลงทะเบียนแล้วสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ลงทะเบียนแล้วสามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้


จ่ายแบบ mp 4 download ราคาปกติ 3,500 บาท


จ่ายแบบ mp4 download ราคาสมาชิก 2,500 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ตัวอย่างการสอน และสไตล์การสอน

ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

ส่งข้อความในแฟนเพจ : facebook.com/codingthailand
สอบถาม ติดต่อจัดอบรม โทร: 085-4952624


© 2020 www.codingthailand.com