การ Build/Deploy Web App แบบอัตโนมัติ (CI/CD) ด้วย GitHub และ GitHub Actions

สำหรับหลักสูตรนี้ทุกคนได้เรียนรู้การใช้งาน GitHub เพื่อบริหารจัดการซอร์สโค้ด และ GitHub Action ซึ่งเป็น platform สำหรับการทำ CI/CD (Continuous integration และ Continuous delivery) ที่ช่วยให้เราสามารถ build/test/deploy Web Application แบบอัตโนมัติได้ (DevOps) นอกจากนี้ทุกคนยังจะได้เรียนรู้การ deploy Web App ด้วย Docker/Docker Compose ด้วยครับ

"หากต้องการเรียนรู้การ Build/Deploy Web App แบบอัตโนมัติ ด้วย GitHub แนะนำหลักสูตรนี้เลยครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้รับ และเนื้อหาการเรียน

 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Git พื้นฐานและสามารถนำมาใช้กับ GitHub และงาน DevOps ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งาน GitHub เพื่อบริหารและจัดการซอร์สโค้ด (Repositories) ของตัวเองได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ GitHub Actions สำหรับงาน CI/CD เพื่อ Build/Deploy Web App แบบอัตโนมัติและ DevOps ได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และสามารถใช้งาน runners ทั้งในส่วนของ GitHub-hosted runners และ สร้าง self-hosted runners สำหรับใช้เองและใช้งานในองค์กรได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การ Build/Deploy Web App ต่างๆ เช่น Node.js/.NET และอื่นๆ ทั้งในส่วนของ Frontend และ Backend
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ Docker/Docker Compose สำหรับงาน CI/CD
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ สร้างและ publish packages/libraries ด้วย GitHub Package และสร้าง package ใช้เองและใช้ในองค์กรได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ publish Docker Image ไปยัง Docker registry ของ GitHub และนำไปใช้งานได้
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ Deploy Web App ไปยัง GitHub Pages

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*มีความรู้พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วยภาษาใดภาษานึงมาก่อน

เนื้อหาในหลักสูตรเป็นระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 23-24 ก.ย. 66 เวลา 09.00-16.30 น. (2 วัน 15 ชม.)
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ ให้เฉพาะคนที่ลงแบบสอนสดออนไลน์เท่านั้น
 • *มีสไลด์ประกอบการสอน (pdf)

ราคาต่อท่าน

โปรโมชั่น ราคา 890 บาท / ท่าน จากราคาเต็ม 2,900 บาท
*หลักสูตรนี้จะมีวิดีโอย้อนหลังให้กับผู้เรียนที่ลงแบบสอนสดออนไลน์เท่านั้นครับ ไม่มีจำหน่ายย้อนหลัง

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 113 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 96 ท่าน

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ราคาโปรโมชั่น 890 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม

คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 13185 hits

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ อีเมล จำนวน สถานะ
1 naph**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
2 p.so**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
3 than**********owornsawat@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
4 somk**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
5 krai**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
6 mhuk**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
7 ch.p**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
8 sura**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
9 supa**********l.con 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
10 udom**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
11 tatt********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
12 s546**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
13 prst**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
14 k.ka**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
15 korr**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
16 broo**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
17 nt91**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
18 bowc**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
19 pawi**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
20 krit**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
21 w.ju**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
22 jtk2**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
23 chot**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
24 pobs**********om 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
25 myma**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
26 ying**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
27 anim**********bow@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
28 care**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
29 isar**********@hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
30 pomc**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
31 sher**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
32 jitt**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
33 flou**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
34 home**********@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
35 rbho**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
36 patc**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
37 b36w********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
38 supa**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
39 jakk**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
40 nora**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
41 ratc**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
42 kitt**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
43 somc**********mutnb.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
44 kitt**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
45 mcct********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
46 pent**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
47 prem**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
48 n.li**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
49 naka**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
50 pati**********ita@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
51 rabi********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
52 paii**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
53 p.bu**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
54 wich**********gmail.com 10 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
55 nane********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
56 mail**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
57 Chak**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
58 supe**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
59 toop**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
60 pp.p**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
61 artc**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
62 siri**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
63 bank**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
64 nana**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
65 nawi**********co.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
66 sean**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
67 Panu**********er.co.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
68 jira**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
69 t.pa**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
70 Bank**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
71 praj**********m 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
72 rusd**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
73 pacu**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
74 ampi**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
75 patt**********ail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
76 ping**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
77 prom**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
78 pokh**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
79 wora**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
80 somk**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
81 kano**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
82 mine**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
83 aphi**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
84 wich**********ha@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
85 suph**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
86 jari**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
87 thid**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
88 chan**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
89 sakk**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
90 juta**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
91 tara**********spital.go.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
92 aree**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
93 aeka**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
94 leen**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
95 titi**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
96 pako**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
97 brai**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
98 beau**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
99 niti**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
100 ph.w**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
101 chak**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
102 song**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
103 nari**********om 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
104 weer**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน