ในคอร์สเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter ซึ่งเป็น open-source SDK และ Framework ที่เน้นการสร้าง UI ที่สวยงาม มีประสิทธิภาพสูง เราจะเน้นไปที่การพัฒนา Mobile App เป็นหลัก ที่รันได้ทั้ง iOS และ Andriod ในอนาคตผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนา Web App และ Desktop App ได้อีกด้วย (เขียนโค้ดเพียงครั้งเดียว) นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (RESTful API) การทำระบบล็อกอิน และ การใช้ Flutter ร่วมกับกล้อง Barcode/QR Code Scanner แผนที่ รวมถึงการอัปโหลด App ไปยัง Store ด้วยครับ

"อยากศึกษา และพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter แบบใช้งานจริง แนะนำหลักสูตรนี้เลยครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้รับ

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และเขียน ภาษา Dart ได้
 • ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการทำงานของ Flutter
 • ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ Mobile App และ Back-end ได้
 • ผู้เรียนสามารถเขียน Flutter เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล /Backend ได้ (REST APIs/Web Services)
 • ผู้เรียนสามารถสร้างฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
 • ผู้เรียนสามารถทำระบบ Authentication (JSON Web Token) ด้วย Flutter ได้
 • ผู้เรียนสามารถเขียน Flutter ใช้ร่วมกับ กล้อง, barcode/QR Code scanner, Google Map ได้
 • ผู้เรียนจะได้ความรู้ และแนวปฏิบัติในการเขียนโค้ดที่ดี ทั้งในส่วนของความปลอดภัย และเรื่องประสิทธิภาพของ Mobile App
 • ผู้เรียนสามารถพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter ที่ใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS
 • ผู้เรียนสามารถเขียน State Management (Redux) และใช้ร่วมกับ Flutter ได้
 • ผู้เรียนสามารถเขียน Flutter ร่วมกับ SQLite ได้
 • ผู้เรียนสามารถใช้งาน Push Notification ร่วมกับ Flutter ได้
 • ผู้เรียนสามารถนำ Mobile App ที่สร้างขึ้นเผยแพร่ไปยัง App Store ได้

ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

*เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน และมีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) เช่น Class, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism เป็นต้น

เนื้อหาการเรียน (13 Sections)

 • Section 1 แนะนำคอร์สเรียน
  - แนะนำคอร์สเรียน เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่สิ่งที่จะได้ศึกษา และนำไปต่อยอดต่อไป

 • Section 2 การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และการติดตั้ง Flutter SDK
  - การเตรียม และติดตั้งโปรแกรมต่างๆ บน macOS (พัฒนาได้ทั้ง Android และ iOS)
  - การเตรียม และติดตั้งโปรแกรมต่างๆ บน Windows (พัฒนาเฉพาะ Android)
  - ทบทวนการเตรียมเครื่อง และสภาพแวดล้อมต่างๆ ก่อนพัฒนา Flutter

 • Section 3 เรียนรู้ภาษา Dart
  - ปูพื้นฐาน และเรียนรู้ภาษา Dart สำหรับการเขียน Flutter

 • Section 4 แนะนำและใช้งาน Flutter พื้นฐาน
  - แนะนำ Flutter และทบทวนการสร้างโปรเจคใหม่
  - ทำความรู้จักกับ StatelessWidget, StatefulWidget และ StatefulWidget Lifecycle
  - การใช้งาน MaterialApp การจัดการ Theme และการใช้สี ใน Flutter เบื้องต้น
  - การจัดการและใช้งาน Assets รูปภาพ และการเรียกใช้งาน StatelessWidget เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 • Section 5 การใช้งาน Navigation และ routing
  - การสร้างเพจ (การใช้งาน Scaffold และ AppBar) การตั้งค่า routing
  - การ push และ pop เพจ
  - การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเพจ
  - การใช้งาน Drawer (เมนูด้านข้าง)
  - การใช้งาน routing ขั้นสูง

 • Section 6 การใช้งาน UI Widgets แบบต่างๆ และการออกแบบ Layout
  - ทำความรู้จักกับ UI Widgets แบบต่างๆ
  - แนะนำการใช้ GridView และ การทำ Background Image
  - เรียนรู้การออกแบบ Layout และ ทำ Workshop

 • Section 7 การทำงานกับ Backend และเชื่อมต่อ RESTful API/Web Services
  - การติดต่อกับ Backend การสร้าง model การดึงข้อมูลจาก RESTful API และแสดงผลด้วย ListView
  - การทำ Loading แสดงข้อมูลแบบ Master-Detail และการใช้งาน intl
  - การดึงข้อมูลจาก RESTful API แบบไม่ใช้ model (dynamic) และแนะนำการใช้ FutureBuilder
  - การแสดงผลข้อมูล ด้วย Card (Image Card)
  - แนะนำการใช้ InkWell และการใช้งาน WebView
  - การแสดงผลแบบ Load more (Pagination) การทำ pull to refresh

 • Section 8 การใช้งานฟอร์ม (Forms) และทำระบบล็อกอิน ด้วย JSON Web Token (JWT)
  - การใช้งานฟอร์ม และออกแบบฟอร์มล็อกอิน
  - การใช้งานฟอร์ม และออกแบบฟอร์มลงทะเบียน
  - การเพิ่มข้อมูลลงทะเบียนไปยัง Backend
  - การทำ Login ด้วย JSON Web Token
  - แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน/แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน และ การทำ Logout

 • Section 9 การใช้ State management ด้วย Flutter Redux
  - แนะนำหลักการของ Redux และการติดตั้ง Flutter Redux
  - การใช้งาน Flutter Redux (Workshop)
  - เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของ App ด้วย Flutter Redux
  - การใช้งาน Redux thunk (Workshop)

 • Section 10 การใช้งาน Flutter ร่วมกับฐานข้อมูล SQLite
  - การติดตั้ง plugin ที่ใช้กับ SQLite
  - การทำ CRUD (Workshop)

 • Section 11 การใช้งาน Camera, Barcode/QR Code Scanner และแผนที่ (Google Map)
  - แนะนำการทดสอบกับเครื่องจริง (ต่อกับ usb)
  - การติดตั้ง plugin Camera และสร้างเพจ
  - การใช้งานกล้อง (Camera) และการอัปโหลดไฟล์ไปยัง Server
  - การใช้ Barcode/QR Code Scanner
  - เก็บตกโค้ดการแสดงผลข้อมูลผู้ใช้งาน
  - การใช้งาน Google Map

 • Section 12 การสร้าง และใช้งาน Push Notification
  - การสร้าง Push Notification บน Android
  - การสร้าง Push Notification บน iOS

 • Section 13 การเตรียมแอพ ไอคอน splash screen และอัปโหลดไปยัง Store
  - การอัปโหลด Android App ไปยัง Store
  - การอัปโหลด iOS App ไปยัง Store

ราคา

ราคา 4,500 บาท / ท่าน

ซื้อในนามบริษัท/องค์กร *ไม่มี vat มีหัก ณ ที่จ่าย 3% สอบถามราคา และขอใบเสนอราคาได้ที่ codingthailand@gmail.com

ราคาสมาชิก (เคยซื้อคอร์สใดคอร์สนึงไปแล้ว) 3,900 บาท / ท่าน

ตัวอย่างภาพ Workshop (บางส่วน) ที่จะได้เรียนในคอร์สนี้

เลือกประเภท:

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่


ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 0568711777 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ราคา 4,500 บาท

ราคา 3,900 บาท (สมาชิก)

ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


แนะนำคอร์ส


ติดต่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา

คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด / CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co., Ltd.
เลขที่ 539/5 ม. 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 22908 hits