ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเป็น open-source SDK และ Framework ที่เน้นการสร้าง UI ที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูง สามารถพัฒนา Mobile App และนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนา Web App และ Desktop App ได้อีกด้วย (เขียนโค้ดเพียงครั้งเดียว) นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (RESTful API) การทำระบบล็อกอิน และ การใช้ Flutter ร่วมกับกล้อง Barcode/QR Code Scanner อีกด้วย

"หากต้องการศึกษา และพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter แบบใช้งานจริง แนะนำหลักสูตรนี้ครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และเขียน ภาษา Dart ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการทำงานของ Flutter
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบหน้าจอ Mobile App ด้วย Flutter ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน Flutter เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ (RESTful APIs/Web Services)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำระบบ Authentication (JSON Web Tokens) ด้วย Flutter ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน State Management และใช้ร่วมกับ Flutter ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน Flutter ใช้ร่วมกับ กล้อง, barcode/QR Code scanner, Google Map ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และแนวปฏิบัติในการเขียนโค้ดที่ดี ทั้งในส่วนของความปลอดภัย และเรื่องประสิทธิภาพของ Mobile App
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter ที่ใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ Mobile App ที่สร้างขึ้นเผยแพร่ไปยัง App Store ได้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน และมีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2564 ( 4 วัน ) เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ เรียนที่ทำงาน ที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ

เนื้อหาการเรียน และประวัติวิทยากร

 • เนื้อหาการเรียนและกำหนดการ คลิกที่นี่ https://bit.ly/2S30J8r
 • หนังสือเชิญอบรม คลิกที่นี่ https://bit.ly/3tRTApk
 • ประวัติวิทยากร คลิกที่นี่ https://bit.ly/2QQ6fup

ราคาต่อท่าน

ราคา 5,900 บาท / ท่าน *ไม่มี vat มีหัก ณ ที่จ่าย 3% ** หมดเขตรับสมัคร และชำระเงินวันที่ 15 พ.ค. 64 นี้เท่านั้น

*ฟรี! วิดีโอบันทึกการสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (pdf)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน (pdf)
* ฟรี! เกียรติบัตรผ่านการอบรม (รับภายหลังการอบรม ทางอีเมล์)

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้

ตัวอย่างภาพ Workshop (บางส่วน) ที่จะได้เรียนในหลักสูตรนี้

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่


ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 0568711777 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 5,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา

คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด / CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co., Ltd.
เลขที่ 539/5 ม. 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 5574 hits