ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter ซึ่งเป็น open-source SDK และ Framework ที่เน้นการสร้าง UI ที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูง เราจะเน้นไปที่การพัฒนา Mobile App เป็นหลัก แต่ในอนาคตผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนา Web App และ Desktop App ได้อีกด้วย (เขียนโค้ดเพียงครั้งเดียว) นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (RESTful API) การทำระบบล็อกอิน และ การใช้ Flutter ร่วมกับกล้อง Barcode/QR Code Scanner ด้วยครับ

"หากต้องการศึกษา และพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter แบบใช้งานจริง แนะนำหลักสูตรนี้นะครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และเขียน ภาษา Dart ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการทำงานของ Flutter
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ Mobile App และ Back-end ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน Flutter เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ (REST APIs/Web Services)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง State Management และใช้ร่วมกับ Flutter ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำระบบ Authentication (JSON Web Token) ด้วย Flutter ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน Flutter ใช้ร่วมกับ กล้อง, barcode/QR Code scanner, Google Map ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และแนวปฏิบัติในการเขียนโค้ดที่ดี ทั้งในส่วนของความปลอดภัย และเรื่องประสิทธิภาพของ Mobile App
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter ที่ใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ Mobile App ที่สร้างขึ้นเผยแพร่ไปยัง App Store ได้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน และมีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

วัน เวลา และสถานที่

 • วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ( 4 วัน ) เวลา 09.00 - 17.00 น. สถานที่: The Connecion@MRT Ladphrao กรุงเทพฯ แผนที่ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2LzI7IK

ราคาต่อท่าน

ราคา 8,900 บาท / ท่าน ** หมดเขตรับสมัคร และชำระเงินวันที่ 7 ก.พ. 63

* ฟรี! ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันทุกวัน
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (รูปเล่ม)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน
* ฟรี! เกียรติบัตรผ่านการอบรม (รับภายหลังการอบรม ทางอีเมล์)

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้ หากต้องการรับใบเสร็จในนวันอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า หรือจะรับภายหลังการอบรม ทาง ems ก็ได้เช่นเดียวกัน
**ผู้เรียนนำ Notebook หรือ เครื่อง Mac มาเอง **จะมีเมล์ส่งให้เตรียมตัวก่อนเรียน 1 สัปดาห์ครับ

เนื้อหาการเรียน หนังสือเชิญอบรม และประวัติวิทยากร

 • เนื้อหาการเรียนและกำหนดการ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2ubkKh8
 • หนังสือเชิญอบรม คลิกที่นี่ http://bit.ly/2rIPu8a
 • ประวัติวิทยากร คลิกที่นี่ http://bit.ly/2sDNu1z

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่


ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 0568711777 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 8,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด / CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co., Ltd.
เลขที่ 539/5 ม. 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 9113 hits