ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ทั้งการทำงานแบบเดี่ยว และการทำงานเป็นทีม หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่การใช้งาน Git การจัดการ Source Code ของโปรเจค ไปจนถึงกระบวนการทำ CI/CD ผู้เรียนจะสามารถสร้างซอฟต์แวร์ ทดสอบ และส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลานาน และเป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ Server การใช้งาน Docker และ Kubernetes อีกด้วย

"หากต้องการศึกษา และพัฒนาตัวเองด้าน DevOps แนะนำหลักสูตรนี้ครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทำงานของ Git และสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเอง และทีมได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux (Ubuntu) การตั้งค่า และคำสั่งพื้นฐานต่างๆ ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Docker , Docker Compose และสามารถนำไปใช้งานจริงได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการของ DevOps และสามารถนำไปใช้กับองค์กรได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ CI/CD เครื่องมือต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตั้ง Self-hosted Git เพื่อใช้ในองค์กรของตัวเองได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตั้ง Container Registry เพื่อใช้งานในองค์กรของตัวเองได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ Frontend และ Backend เช่น Angular, React, Node.js, PHP, ASP.NET Core มาสร้าง ทดสอบ และส่งมอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน GitLab เพื่อเขียนโค้ด และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ (ประยุกต์ใช้ได้กับ GitHub และ BitBucket)
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหน้าที่ และบทบาทต่างๆ ด้วยการทดลอง ทำงานเป็นทีม
 • เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการของ Kubernetes เบื้องต้น และสามารถนำไปใช้งานได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของ Prometheus และการทำ Monitoring ให้กับระบบได้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*เคยเขียนโปรแกรม หรือเคยพัฒนาซอฟต์แวร์มาก่อน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • Developer / Programmer / System Analyst / Tester / System Engineer
 • Project Manager / Lead Developer
 • ฟรีแลนซ์
 • นักศึกษาสาขาเกี่ยวกับไอที

วัน เวลา และสถานที่

 • วันที่ 20-23 มกราคม 2563 (4 วัน) เวลา 09.00 - 17.00 น. สถานที่: The Connecion@MRT Ladphrao กรุงเทพฯ แผนที่ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2LzI7IK

ราคาต่อท่าน

ราคา 8,900 บาท / ท่าน ** หมดเขตรับสมัคร และชำระเงินวันที่ 17 ม.ค. 63

* ฟรี! ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันทุกวัน
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (รูปเล่ม)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน
* ฟรี! เกียรติบัตรผ่านการอบรม (รับภายหลังการอบรม ทางอีเมล์)

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้ หากต้องการรับใบเสร็จในนวันอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า หรือจะรับภายหลังการอบรม ทาง ems ก็ได้เช่นเดียวกัน
**ผู้เรียนนำ Notebook หรือ เครื่อง Mac มาเอง **จะมีเมล์ส่งให้เตรียมตัวก่อนเรียน 1 สัปดาห์ครับ

เนื้อหาการเรียน หนังสือเชิญอบรม และประวัติวิทยากร

 • เนื้อหาการเรียนและกำหนดการ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2lB2Lwd
 • หนังสือเชิญอบรม คลิกที่นี่ http://bit.ly/2kanHdc
 • ประวัติวิทยากร คลิกที่นี่ http://bit.ly/2lJYRkx

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 30 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 26 ท่าน **รับไม่เกิน 35 ท่าน

เลือกประเภท:
ท่าน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ อีเมล จำนวน สถานะ
1 suwa**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
2 dev.**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
3 pati**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
4 kora**********el.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
5 suki**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
6 aae6********** 2 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
7 kaew**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
8 tana**********omax.co.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
9 pava**********th-asia.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
10 pitc**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
11 j.te**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
12 thee**********ctec.or.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
13 panu**********@hotmail.com 2 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
14 ratc**********dtera.co.th 2 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
15 jira**********p.co.th 2 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
16 prog**********i.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
17 engi**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
18 patc**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
19 naru**********.npru.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
20 jira**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
21 guy.**********h.yazaki.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
22 jing**********ail.com 4 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
23 focu**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่


ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 0568711777 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรม ราคา 8,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ภาพประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (เราจะเรียนกัน คือสีม่วงครับ)


ติดต่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

บริษัท โคดิ้ง คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด / CODING CONSULTANTS (THAILAND) Co.,Ltd.
539/5 ม. 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 4527 hits