การ Build และ Deploy Web App สมัยใหม่ด้วย Docker/Docker Compose

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน CRUD ในแต่ละ Framework ยอดนิยม และการ Build/Deploy ไปยัง Production ด้วย Docker และ Docker Compose ครับ

"หากต้องการเรียนรู้การ Build/Deploy Web App สมัยใหม่ แนะนำหลักสูตรนี้เลยครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้รับ และเนื้อหาการเรียน

 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ React 18.x (Frontend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ Vue.js 3.x (Frontend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ Angular 16.x (Frontend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ Next.js 13.x (Fullstack/Frontend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ Nuxt 3.x (Fullstack/Frontend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ Laravel 9.x/10.x (Fullstack/Backend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ ASP.NET Core (.NET 6/7) (Fullstack/Backend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ Express.js 4.x (Node.js) (Backend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ Nest.js 9.x (Node.js) (Backend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ Django 4.x (Python) (Backend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ Gin (Go) 1.x (Backend)
 • ได้เรียนรู้การเขียน CRUD และ build/deploy ของ Spring Boot 3.x (Backend)
 • ได้รับไฟล์และโค้ดทั้งหมดในหลักสูตรนี้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*มีความรู้พื้นฐานการเขียนเว็บด้วย Framework ใด Framework นึงมาก่อน

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 3-4 มิ.ย. 66 เวลา 09.00-17.00 น. (รวม 14 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
 • *มีสไลด์ประกอบการสอน (pdf)

ราคาต่อท่าน

ราคาโปรโมชั่น เพียง 990 บาท / ท่าน จากราคาเต็ม 1,990 บาท *ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 66 นี้

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 160 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 131 ท่าน

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ราคาโปรโมชั่น 990 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม

คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 4898 hits

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ อีเมล จำนวน สถานะ
1 sura**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
2 panu**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
3 than**********owornsawat@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
4 sabu**********hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
5 bowc**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
6 k.ka**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
7 naph**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
8 weer**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
9 Chai**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
10 pack**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
11 tana**********.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
12 khon**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
13 anc.**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
14 pati**********ita@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
15 apiw**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
16 jira**********sider.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
17 tana********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
18 brid**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
19 wita**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
20 grai**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
21 arnu**********om 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
22 somc**********mutnb.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
23 bunn**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
24 rbho**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
25 chai**********324@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
26 p313**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
27 kitt**********.th 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
28 b36w********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
29 rame**********th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
30 ctha**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
31 watt**********co.th 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
32 such**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
33 suts**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
34 denp**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
35 chai**********314@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
36 torp**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
37 rabi********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
38 jtk2**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
39 dhon**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
40 fhiw********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
41 tods**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
42 jaka**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
43 eben**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
44 mcct********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
45 chak**********ail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
46 film**********om 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
47 khem**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
48 sute**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
49 nt91**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
50 chur**********er@gmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
51 korr**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
52 panu**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
53 nant********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
54 9jam********** 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
55 jump**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
56 pawi**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
57 kott**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
58 sans**********g@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
59 suth**********co.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
60 tawa**********am@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
61 ruxy**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
62 krit**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
63 ammy**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
64 boyi**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
65 peer**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
66 aeka**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
67 youn**********.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
68 weer**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
69 tony**********m 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
70 reda**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
71 supe**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
72 wash**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
73 phit**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
74 bet_**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
75 nutt**********hotmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
76 n.li**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
77 spc.**********hop@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
78 tich**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
79 mrwa**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
80 then**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
81 emai**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
82 extr**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
83 wanl**********ider.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
84 goro**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
85 chan**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
86 boyt**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
87 chir**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
88 logi**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
89 n_sa**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
90 rung**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
91 wdar**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
92 arii**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
93 mrjt**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
94 pair**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
95 phak**********tmail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
96 somk**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
97 vong**********con 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
98 vong**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
99 panu**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
100 thir**********.net 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
101 pomc**********com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
102 magi**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
103 chal**********uu.ac.th 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
104 nuno**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
105 chai**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
106 niti**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
107 mint**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
108 watt**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
109 jpja**********ail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
110 jame**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
111 aae6********** 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
112 stud**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
113 bird**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
114 somk**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
115 atta**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
116 kase**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
117 trip**********@gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
118 i.pa**********ail.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
119 wash**********insider.com 0 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
120 wash**********insider.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
121 duan**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
122 suko**********.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
123 tips**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
124 phan**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
125 somn**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
126 artc**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
127 teer**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
128 chay**********otmail.co.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
129 jakk**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
130 kota**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
131 iamc**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
132 sakk**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
133 wipa**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
134 watt**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
135 ratc**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
136 oreo**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
137 pako**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
138 wila**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
139 pokp**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
140 s541**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
141 Bank**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
142 saif**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
143 mike**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
144 wann**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
145 kami**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
146 pati**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
147 anak**********il.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
148 kano**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
149 anak**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
150 r.su**********l.com 1 อยู่ระหว่างรอชำระเงิน
151 than**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
152 kunt**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
153 neun**********gmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
154 bz.n**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
155 jira**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
156 aito**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
157 mr.g**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
158 natt**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
159 bird**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
160 jaka**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
161 boon**********i.ac.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว