การ Build และ Deploy Web App สมัยใหม่ด้วย Docker/Docker Compose

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ Build/Deploy ไปยัง Production ในแต่ละ Framework ยอดนิยม ด้วย Docker และ Docker Compose กันครับ

"หากต้องการเรียนรู้การ Build/Deploy Web App สมัยใหม่ แนะนำหลักสูตรนี้เลยครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้รับ และเนื้อหาการเรียน

 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ React 18.x (Frontend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ Vue.js 3.x (Frontend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ Angular 16.x (Frontend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ Next.js 13.x (Fullstack/Frontend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ Nuxt 3.x (Fullstack/Frontend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ Laravel 9.x/10.x (Fullstack/Backend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ ASP.NET Core (.NET 6/7) (Fullstack/Backend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ Express.js 4.x (Node.js) (Backend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ Nest.js 9.x (Node.js) (Backend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ Django 4.x (Python) (Backend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ Gin (Go) 1.x (Backend)
 • ได้เรียนรู้การ build/deploy ของ Spring Boot 3.x (Backend)
 • ได้รับไฟล์และโค้ดทั้งหมดในหลักสูตรนี้

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*มีความรู้พื้นฐานการเขียนเว็บด้วย Framework ใด Framework นึงมาก่อน

วัน เวลา และรูปแบบการสอน

 • วันที่ 3-4 มิ.ย. 66 เวลา 09.00-17.00 น. (รวม 14 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 • *มีบันทึกวิดีโอระหว่างสอน ดูย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุ
 • *มีสไลด์ประกอบการสอน (pdf)

ราคาต่อท่าน

ราคา 1,490 บาท / ท่าน
*มีวิดีโอย้อนหลังจำหน่าย แต่ให้ผู้เรียนติดตั้ง Docker ที่เครื่อง server หรือที่เครื่องผู้เรียนเองครับ

ลงทะเบียนแล้วจำนวน 166 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรมแล้ว จำนวน 132 ท่าน

เลือกประเภท:
ท่าน

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ราคา 1,490 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ติดต่อสอบถาม

คุณเอกนรินทร์ คำคูณ (อ.เอก)
E-mail: codingthailand@gmail.com
Tel: 085-4952624

Inbox : facebook.com/codingthailand
Views : 8346 hits