Modern Web Design with CSS and Flexbox

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้าง Web Template ของตัวเองได้

การออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันได้พัฒนาไปค่อนข้างมากรวมถึงเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ในคอร์สนี้เราจะเรียนรู้กันตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งจะไม่ใช่แค่การเรียนความรู้แบบแยกเป็นส่วนๆ เท่านั้น แต่จะเป็นการนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์รวม และทำเป็น Workshop ต่างๆ อีกด้วย

นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ CSS แล้ว ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำ Responsive Web Design การเขียน Sass ซึ่งเป็น extension ของ CSS ที่ช่วยให้เราเขียน CSS ได้ดีขึ้น และเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Bootstrap 4 ซึ่งเป็น Framework ที่ได้รับความนิยมอีกด้วย

"อยากเรียนรู้ และออกแบบเว็บไซต์ด้วยตัวเอง ลงเรียนคอร์สนี้ได้เลยครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • ได้รับการเรียนการสอนแบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงกว่า 24 ชั่วโมง
 • สามารถออกแบบหน้าเว็บ และออกแบบ layout ของเว็บได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถออกแบบหน้าเว็บจากรูปภาพ หรือจากไฟล์ของโปรแกรม photoshop ได้
 • มีความเข้าใจ และสามารถแก้ไขหน้าเว็บที่ออกแบบโดยผู้อื่นได้
 • สามารถออกแบบและใช้เทคนิค Responsive Web Design ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือสมัยใหม่ และ เข้าใจถึง workflow ของการทำงานต่างๆได้
 • ได้รับ workshop/source code ต่างๆ ซึ่งจะแทรกในแต่ละบทเรียน
 • ได้รับการตอบปัญหา และข้อสงสัยต่างๆ กับผู้สอนได้ ทางแฟนเพจตลอดเวลา

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สนใจที่อยากพัฒนาตัวเองทางด้านการออกแบบเว็บไซต์
 • เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเป็น Web Designer, Web Developer หรือ Front-end Developer
 • เหมาะกับ Web Developer, Web Programmer ที่สนใจด้านการออกแบบเว็บด้วยเทคนิคใหม่ๆ
 • นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance
 • คนที่ทำงานในตำแหน่งด้าน IT อื่นๆ อยากศึกษาเพิ่มความรู้หรืออยากเปลี่ยนมาทำงานสายนี้

เนื้อหาการสอน (17 Section)

 • Section 1 : แนะนำ และติดตั้งเครื่องมือต่างๆ สำหรับการพัฒนา และออกแบบหน้าเว็บด้วย CSS (Text Editors, CSS Reset etc.)

 • Section 2 : ทบทวน HTML ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บ (HTML Fundamentals, Structural HTML)

 • Section 3 : แนะนำ CSS เบื้องต้น การใช้งาน Selectors เบื้องต้น ถึงขั้นสูง (Basic Style Rules, Grouping, Class and ID Selectors, Attribute Selectors,Document Structure,Pseudo-Class Selectors)

 • Section 4 : Boxes Model, Altering Element Display

 • Section 5 : Units, Colors and Backgrounds

 • Section 6 : Padding, Borders, Outlines, and Margins

 • Section 7 : Floating and Positioning

 • Section 8 : Shapes and Gradients

 • Section 9 : Styling Forms and Data Tables

 • Section 10 : Transforms, Transitions, and Animations

 • Section 11 : Typography, Fonts/Web Fonts and Text Properties

 • Section 12 : Grid Layout and Flexible Box Layout

 • Section 13 : Responsive Web Design และ Workshop

 • Section 14 : แนะนำไลบรารีสำหรับการออกแบบหน้าเว็บ

 • Section 15 : Sass and Compass

 • Section 16 : PSD to Web Design

 • Section 17 : แนะนำ CSS Framework เบื้องต้น ได้แก่ Bulma และ Bootstrap 4 พร้อมกับทำ Workshop

ตัวอย่างภาพ Workshop ในคอร์ส

ราคา

 • เรียน แบบวิดีโอ (MP4 download) ราคา 3,900 บาท/คน *โปรโมชั่นลดเหลือ 3,500 บาท ถึง 15 ส.ค. 61 นี้

โปรโมชั่น เฉพาะสมาชิก (เคยซื้อคอร์สใดคอร์สหนึ่งไปแล้ว)
 • เรียน แบบวิดีโอ(MP4 download) ราคา 3,000 บาท/คน *โปรโมชั่นลดเหลือ 2,500 บาท ถึง 15 ส.ค. 61 นี้

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามของบริษัทหรือหน่วยงานได้*

ลงทะเบียนที่นี่ (ลงทะเบียนแล้ว 52 คน )

เลือกประเภทที่เรียน:

ลงทะเบียนแล้วสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ลงทะเบียนแล้วสามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

จ่าย Paypal รูปแบบวิดีโอ ราคาปกติ 3,900 บาท


จ่าย Paypal รูปแบบวิดีโอ โปรโมชั่น 3,500 บาท


จ่าย Paypal รูปแบบวิดีโอ ราคาสมาชิก ราคา 3,000 บาท

จ่าย Paypal รูปแบบวิดีโอ ราคาสมาชิก โปรโมชั่น 2,500 บาทชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

ส่งข้อความในแฟนเพจ : facebook.com/codingthailand
สอบถาม หรือติดต่อจัดอบรม โทร: 085-4952624


© 2019 www.codingthailand.com