Modern Web Design with CSS and Flexbox

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้าง Web Template ของตัวเองได้

การออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันได้พัฒนาไปค่อนข้างมากรวมถึงเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ในคอร์สนี้เราจะเรียนรู้กันตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งจะไม่ใช่แค่การเรียนความรู้แบบแยกเป็นส่วนๆ เท่านั้น แต่จะเป็นการนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์รวม และทำเป็น Workshop ต่างๆ อีกด้วย

นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ CSS แล้ว ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำ Responsive Web Design การเขียน Sass ซึ่งเป็น extension ของ CSS ที่ช่วยให้เราเขียน CSS ได้ดีขึ้น และเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Bootstrap 4 ซึ่งเป็น Framework ที่ได้รับความนิยมอีกด้วย

"อยากเรียนรู้ และออกแบบเว็บไซต์ด้วยตัวเอง ลงเรียนคอร์สนี้ได้เลยครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • ได้รับการเรียนการสอนแบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงกว่า 24 ชั่วโมง
 • สามารถออกแบบหน้าเว็บ และออกแบบ layout ของเว็บได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถออกแบบหน้าเว็บจากรูปภาพ หรือจากไฟล์ของโปรแกรม photoshop ได้
 • มีความเข้าใจ และสามารถแก้ไขหน้าเว็บที่ออกแบบโดยผู้อื่นได้
 • สามารถออกแบบและใช้เทคนิค Responsive Web Design ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือสมัยใหม่ และ เข้าใจถึง workflow ของการทำงานต่างๆได้
 • ได้รับ workshop/source code ต่างๆ ซึ่งจะแทรกในแต่ละบทเรียน
 • ได้รับการตอบปัญหา และข้อสงสัยต่างๆ กับผู้สอนได้ ทางแฟนเพจตลอดเวลา

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สนใจที่อยากพัฒนาตัวเองทางด้านการออกแบบเว็บไซต์
 • เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเป็น Web Designer, Web Developer หรือ Front-end Developer
 • เหมาะกับ Web Developer, Web Programmer ที่สนใจด้านการออกแบบเว็บด้วยเทคนิคใหม่ๆ
 • นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance
 • คนที่ทำงานในตำแหน่งด้าน IT อื่นๆ อยากศึกษาเพิ่มความรู้หรืออยากเปลี่ยนมาทำงานสายนี้

เนื้อหาการสอน (17 Section)

 • Section 1 : แนะนำ และติดตั้งเครื่องมือต่างๆ สำหรับการพัฒนา และออกแบบหน้าเว็บด้วย CSS (Text Editors, CSS Reset etc.)

 • Section 2 : ทบทวน HTML ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บ (HTML Fundamentals, Structural HTML)

 • Section 3 : แนะนำ CSS เบื้องต้น การใช้งาน Selectors เบื้องต้น ถึงขั้นสูง (Basic Style Rules, Grouping, Class and ID Selectors, Attribute Selectors,Document Structure,Pseudo-Class Selectors)

 • Section 4 : Boxes Model, Altering Element Display

 • Section 5 : Units, Colors and Backgrounds

 • Section 6 : Padding, Borders, Outlines, and Margins

 • Section 7 : Floating and Positioning

 • Section 8 : Shapes and Gradients

 • Section 9 : Styling Forms and Data Tables

 • Section 10 : Transforms, Transitions, and Animations

 • Section 11 : Typography, Fonts/Web Fonts and Text Properties

 • Section 12 : Grid Layout and Flexible Box Layout

 • Section 13 : Responsive Web Design และ Workshop

 • Section 14 : แนะนำไลบรารีสำหรับการออกแบบหน้าเว็บ

 • Section 15 : Sass and Compass

 • Section 16 : PSD to Web Design

 • Section 17 : แนะนำ CSS Framework เบื้องต้น ได้แก่ Bulma และ Bootstrap 4 พร้อมกับทำ Workshop

ตัวอย่างภาพ Workshop ในคอร์ส

ราคา

 • เรียน แบบวิดีโอ (MP4 download) ราคา 3,500 บาท/คน

โปรโมชั่น เฉพาะสมาชิก (เคยซื้อคอร์สใดคอร์สหนึ่งไปแล้ว)
 • เรียน แบบวิดีโอ(MP4 download) ราคา 2,500 บาท/คน

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามของบริษัทหรือหน่วยงานได้*

ลงทะเบียนที่นี่ (ลงทะเบียนแล้ว

เลือกประเภทที่เรียน:

ลงทะเบียนแล้วสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ลงทะเบียนแล้วสามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

จ่าย Paypal รูปแบบวิดีโอ ราคาปกติ 3,500 บาท


จ่าย Paypal รูปแบบวิดีโอ ราคาสมาชิก ราคา 2,500 บาทชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

ส่งข้อความในแฟนเพจ : facebook.com/codingthailand
สอบถาม หรือติดต่อจัดอบรม โทร: 085-4952624


© 2024 www.codingthailand.com