Modern Web Design with CSS and Sass

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้าง Web Template ของตัวเองได้

การออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันได้พัฒนาไปค่อนข้างมากรวมถึงเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ในคอร์สนี้เราจะเรียนรู้กันตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งจะไม่ใช่แค่การเรียนความรู้แบบแยกเป็นส่วนๆ เท่านั้น แต่จะเป็นการนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์รวม และทำเป็น Workshop ต่างๆ อีกด้วย

นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ CSS แล้ว ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ Sass ซึ่งเป็น extension ของ CSS ที่ช่วยให้เราเขียน CSS ได้ดีขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด และยังมี Compass ซึ่งเป็น framework ที่ช่วยให้เราเขียน CSS ได้ง่ายขี้นไปอีก สร้างงานได้เร็ว และดูแลบริหารจัดการโค้ดได้ดีด้วย

"อยากเรียนรู้ และออกแบบเว็บไซต์ด้วยตัวเอง ลงเรียนคอร์สนี้ได้เลยครับ"

โค้ชเอก
codingthailand.com

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • ได้รับการเรียนการสอนแบบเน้นลงมือปฏิบัติจริงกว่า 30 ชั่วโมง
 • สามารถออกแบบหน้าเว็บ และออกแบบ layout ของเว็บได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถออกแบบหน้าเว็บจากรูปภาพ หรือจากไฟล์ของโปรแกรม photoshop ได้
 • มีความเข้าใจ และสามารถแก้ไขหน้าเว็บที่ออกแบบโดยผู้อื่นได้
 • สามารถออกแบบและใช้เทคนิค Responsive Web Design ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือสมัยใหม่ และ เข้าใจถึง workflow ของการทำงานต่างๆได้
 • ได้รับ workshop/source code ต่างๆ ซึ่งจะแทรกในแต่ละบทเรียน
 • ได้รับการตอบปัญหา และข้อสงสัยต่างๆ กับผู้สอนได้ ทางแฟนเพจตลอดเวลา

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สนใจที่อยากพัฒนาตัวเองทางด้านการออกแบบเว็บไซต์
 • เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเป็น Web Designer, Web Developer หรือ Front-end Developer
 • เหมาะกับ Web Developer, Web Programmer ที่สนใจด้านการออกแบบเว็บด้วยเทคนิคใหม่ๆ
 • นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance
 • คนที่ทำงานในตำแหน่งด้าน IT อื่นๆ อยากศึกษาเพิ่มความรู้หรืออยากเปลี่ยนมาทำงานสายนี้

เนื้อหาการสอน (17 Section)

 • Section 1 : แนะนำ และติดตั้งเครื่องมือต่างๆ สำหรับการพัฒนา และออกแบบหน้าเว็บด้วย CSS (Text Editors, CSS Reset etc.)

 • Section 2 : ทบทวน HTML ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บ (HTML Fundamentals, Structural HTML)

 • Section 3 : แนะนำ CSS เบื้องต้น การใช้งาน Selectors เบื้องต้น ถึงขั้นสูง (Basic Style Rules, Grouping, Class and ID Selectors, Attribute Selectors,Document Structure,Pseudo-Class Selectors)

 • Section 4 : Boxes Model, Altering Element Display

 • Section 5 : Units, Colors and Backgrounds

 • Section 6 : Padding, Borders, Outlines, and Margins

 • Section 7 : Floating and Positioning

 • Section 8 : Shapes and Gradients

 • Section 9 : Styling Forms and Data Tables

 • Section 10 : Transforms, Transitions, and Animations

 • Section 11 : Typography, Fonts/Web Fonts and Text Properties

 • Section 12 : Grid Layout and Flexible Box Layout

 • Section 13 : Responsive Web Design

 • Section 14 : PSD to Responsive Web Design

 • Section 15 : แนะนำไลบรารีสำหรับการออกแบบหน้าเว็บ

 • Section 16 : Sass and Compass

 • Section 17 : แนะนำ CSS Framework ได้แก่ Bootstrap 4 และ Bulma การใช้งานเบื้องต้น และการปรับแต่ง Sass

ราคา

 • เรียน แบบวิดีโอ (MP4 download) ราคา 4,500 บาท/คน

โปรโมชั่น เฉพาะสมาชิก (เคยซื้อคอร์สใดคอร์สหนึ่งไปแล้ว)
 • เรียน แบบวิดีโอ(MP4 download) ลดเหลือ ราคา 3,500 บาท/คน

*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามของบริษัทหรือหน่วยงานได้*

ลงทะเบียนที่นี่ (ลงทะเบียนแล้ว 47 คน )

เลือกประเภทที่เรียน:

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

No. อีเมล ประเภท
1 ks.t****sook@gmail.com mp4
2 cona****o@hotmail.com live(paid)
3 pong****n@cas.ac.th mp4
4 saer****lub@hotmail.co.th mp4(paid)
5 JSHU****.EAJOU@GMAIL.COM mp4
6 tonm****ot@gmail.com mp4(paid)
7 somc****@gmail.com mp4(paid)
8 swee****piggalet@hotmail.com mp4(paid)
9 peiw****@gmail.com mp4(paid)
10 kong****on@gmail.com mp4
11 sphe****tana@hotmail.com mp4(paid)
12 pris****.panyawan@gmail.com mp4(paid)
13 kjyo****gdag2030@gmail.com mp4
14 ummy****@gmail.com live(paid)
15 wan.****otmail.com mp4(paid)
16 masz****mail.com mp4(paid)
17 chir****.s2n@gmail.com mp4(paid)
18 nora****@gmail.com mp4(paid)
19 tawe****011@hotmail.co.th mp4(paid)
20 thon****i.lu@kmitl.ac.th mp4(paid)
21 vich****13489912@gmail.com mp4(paid)
22 itpa****gmail.com mp4
23 seng****y.souvanhnakham@gmail.com live(paid)
24 com_****1463038@hotmail.com mp4
25 mosh****ran@hotmail.com mp4(paid)
26 jit.****ol@hotmail.com mp4(paid)
27 pp.p****pat@gmail.com mp4(paid)
28 spra****@gmail.com mp4(paid)
29 chat****t.sup@gmail.com mp4(paid)
30 natt****g.chk@gmail.com mp4(paid)
31 porn****w@gmail.com mp4(paid)
32 wora****wo@hotmail.com mp4(paid)
33 song****-life@hotmail.com mp4
34 song****siit.tu.ac.th mp4(paid)
35 chon****n2494@gmail.com mp4
36 bee-****otmail.com mp4
37 prad****ak@hotmail.com mp4
38 weer****6046@gmail.com mp4
39 t.tn****6@gmail.com mp4
40 begg****tyle@gmail.com mp4
41 noto****@hotmail.com mp4
42 itpa****gmail.com mp4
43 thon****@hotmail.com mp4
44 wara****ku.th mp4
45 jira****pun999@gmail.com mp4
46 nith****t.m@gmail.com mp4
47 aken****.k@ubu.ac.th mp4

ลงทะเบียนแล้วสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ลงทะเบียนแล้วสามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

จ่าย Paypal รูปแบบวิดีโอ ราคาปกติ 4,500 บาท


จ่าย Paypal รูปแบบวิดีโอ ราคาสมาชิก ราคา 3,500 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

ส่งข้อความในแฟนเพจ : facebook.com/codingthailand
สอบถาม หรือติดต่อจัดอบรม โทร: 085-4952624


© 2018 www.codingthailand.com