ในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง Web Application สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี และ Framework ยอดนิยม ได้แก่ Angular 7, Express, Node.js และ MongoDB มีเนื้อหาการเรียนตั้งแต่ Frontend จนถึง Backend โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่าน Workshop ระบบขายสินค้าออนไลน์ หรือ Point of Sale

เนื้อหาหลักๆ เราจะเน้นการใช้งาน Angular 7 สำหรับออกแบบเว็บ และเขียนโค้ดสำหรับงาน Frontend โดยมีการเชื่อมต่อไปยัง Backend ส่วนในฝั่ง Backend นั้นเราจะใช้ MongoDB เป็นฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ และใช้ Node.js และ Express เขียนเป็น REST APIs เพื่อจัดการและส่งข้อมูลให้กับ Frontend นั่นเอง

สำหรับคนที่ใช้ Framework ในสายอื่นๆ เช่น PHP (Laravel, Yii, Codeigniter) , ASP.NET Core (C#) หรือ Java ก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้เพราะใช้หลักการเดียวกัน

"อยากพัฒนา Modern Web Application แนะนำหลักสูตรนี้ครับ"

โค้ชเอก
CodingThailand.com

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • ได้เรียนรู้การเขียนโค้ดด้วยภาษา JavaScript สมัยใหม่ (ES6 ขึ้นไป) และ TypeScript
 • ได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจ Angular 7 สำหรับงาน Frontend
 • ได้เรียนรู้การใช้งาน State Management สำหรับ Angular (NGRX)
 • ได้เรียนรู้ การใช้งาน Bootstrap 4 (ng-bootstrap) และ Admin Template (Admin LTE) ร่วมกับ Angular และนำมาใช้ในโปรเจค
 • ได้เรียนรู้ Express และ Node.js สำหรับงาน Backend และการทำ REST APIs
 • ได้เรียนรู้การทำระบบล็อกอิน และจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ เขียนด้วย Express ตามมาตรฐาน JSON Web Token (JWT)
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และจัดการฐานข้อมูล MongoDB
 • ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนโค้ด และการจัดการกับเกี่ยวกับความความปลอดภัย
 • ได้พัฒนา Workshop ระบบ Point of Sale หรือ POS
 • ได้เรียนรู้วิธีการติดตั้ง Server (NGINX, PM2, ssl และ Node.js) สำหรับ production
 • ได้เรียนรู้กับการสร้างรายงานรูปแบบ Charts, PDF, Excel เป็นต้น

พื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม

*เคยพัฒนา Web Application มาก่อน (มีพื้นฐาน HTML, CSS และ JavaScript)

วัน เวลา และสถานที่

 • วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 ( 4 วัน ) เวลา 09.00 - 17.00 น. สถานที่: The Connecion@MRT Ladphrao กรุงเทพฯ แผนที่ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2r2spsG

ราคาต่อท่าน

ราคาโปรโมชั่น 6,900 บาท/ท่าน หมดเขตวันที่ 13 พ.ค. 62 ลดจากจากราคาเต็ม 11,000 บาท *รับไม่เกิน 30 ท่าน ชำระเงินวันสุดท้าย 17 พ.ค. 62

* ฟรี! ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวันทุกวัน
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (รูปเล่ม)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน
* ฟรี! เกียรติบัตรผ่านการอบรม (รับภายหลังการอบรม ทางอีเมล์)
*สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือองค์กรได้ (รับภายหลังการอบรม ทาง ems หรือวันอบรมได้ (ต้องแจ้งล่วงหน้า)
**ผู้เรียนนำ Notebook หรือ เครื่อง Mac มาเอง **จะมีเมล์ส่งให้เตรียมตัวก่อนเรียน 1 สัปดาห์ครับ

เนื้อหาการเรียน หนังสือเชิญอบรม และประวัติวิทยากร

ลงทะเบียน จำนวน 34 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมอบรม แล้วจำนวน 29 ท่าน **รับ 30 ท่านเท่านั้น ขออนุญาตให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนหรือคอนเฟิร์มเข้ามาก่อนครับ

เลือกประเภท:
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ อีเมล จำนวน สถานะ
1 nt91**********com 1 ไม่ยืนยันและอยู่ระหว่างรอชำระเงิน
2 adul**********il.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
3 jaru**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
4 than**********om 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
5 chai**********to-ideas.com 1 ไม่ยืนยันและอยู่ระหว่างรอชำระเงิน
6 dej@**********ls.com.au 2 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
7 thon**********indowslive.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
8 wisa**********c.th 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
9 than**********l.com 1 ไม่ยืนยันและอยู่ระหว่างรอชำระเงิน
10 hell**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
11 sing**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
12 tonm**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
13 kera**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
14 kiti**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
15 smal**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
16 jezz**********tmail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
17 lkul**********com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
18 b_ji**********.com 1 ไม่ยืนยันและอยู่ระหว่างรอชำระเงิน
19 seta**********m 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
20 coff**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
21 jern**********ail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
22 chat**********l.com 1 ไม่ยืนยันและอยู่ระหว่างรอชำระเงิน
23 tawa**********l.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
24 amon**********h 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
25 somk**********oo.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
26 watt**********co.th 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
27 donc**********mail.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
28 utta**********eramic.net 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
29 s.so**********thai.com 1 ยืนยันเข้าร่วมอบรม
30 tuna**********il.com 3 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว
31 isch**********.com 1 ยืนยัน และชำระเงินแล้ว

ลงทะเบียนสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

สามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้

ค่าอบรมโปรโมชั่น ราคา 6,900 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand


ภาพประกอบ Workshop "Point of Sale"


ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

Inbox : facebook.com/codingthailand
Tel: 085-4952624 Views : 3248 hits