คอร์สเรียนออนไลน์ สร้างเว็บไซต์ด้วย Angular 2 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำเว็บไซต์จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • ได้รับ ไฟล์ Source Code และสไลด์ ประกอบการเรียน 15 Section!
 • ได้เรียนรู้พื้นฐาน Node.js, JavaScript ES6/ES2015, TypeScript และเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ
 • จบคอร์สสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย Angular 2 แบบใช้งานจริงได้ 1 เว็บไซต์ เป็น workshop "สร้างเว็บไซต์องค์กร/บริษัท"
 • สามารถเชื่อมต่อ รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบ Back-End ได้
 • สามารถสร้างฟอร์มเพื่อ ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลได้
 • สามารถเขียน Angular 2 ใช้งานร่วม Firebase เบื้องต้นได้
 • สามารถสร้างรายงานรูปในรูปแบบ Chart ได้
 • สามารถใช้ และออกแบบหน้าเว็บด้วย Material Design components และ Bootstrap 4 components ได้
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทำ Mobile App ด้วย Ionic Framework 2 ได้ทันที
 • สามารถสอบถามปัญหา ข้อสงสัยต่างๆ กับผู้สอนได้ทางแฟนเพจตลอดเวลา

เนื้อหาการสอน (15 Sections)

 • Section 1: เตรียมความรู้พื้นฐานก่อนเรียน Angular 2
  เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Node.js/npm รวมถึงความรู้พื้นฐาน JavaScript ES6/ES2015 และ TypeScript ที่ใช้บ่อย

 • Section 2: แนะนำ/ติดตั้ง Angular 2, เครื่องมือต่างๆ และการใช้งาน Angular 2 CLI
  เรียนรู้การติดตั้ง Angular 2 รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ (Visual Studio Code) การ Debugging ด้วย Augury และการใช้งาน Angular CLI เพื่อจัดการโปรเจค

 • Section 3: พื้นฐาน Angular 2 Components, Templates Syntax, Databinding และ Events
  เรียนรู้การออกแบบ และการสร้าง Components การใช้งาน Template การทำ Databiding รูปแบบต่างๆ และการใช้ Events

 • Section 4: แนะนำ และใช้งาน Angular 2 Directives
  เรียนรู้การใช้ Directives เพื่อช่วยในการแสดงผลข้อมูล และการตกแต่งหน้าเว็บแบบ dynamic

 • Section 5: Angular 2 Router และ Navigation
  เรียนรู้การสร้างเมนู การสร้างเว็บเพจรูปแบบต่างๆ และ การทำ navigation ให้กับเว็บไซต์

 • Section 6: สามารถเชื่อมต่อ รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบ Back-End ด้วย Angular 2 Services และ Http (RxJS)
  เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail

 • Section 7: จัดรูปแบบการแสดงข้อมูลด้วย Pipes
  เรียนรู้การจัดรูปแบบ หรือ format ข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น json, async และอื่นๆ

 • Section 8: การสร้าง Forms และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End

 • Section 9: การสร้างระบบล็อกอินด้วย Angular 2
  เรียนรู้และสร้างระบบล็อกอิน โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End ด้วย JSON Web Token (JWT)

 • Section 10: การใช้งาน Angular 2 library เชื่อมต่อกับ Firebase
  เรียนรู้ ติดตั้ง และใช้งาน Angular 2 และ Firebase เพื่อจัดการกับข้อมูล

 • Section 11: การสร้างรายงานรูปแบบ Chart
  เรียนรู้ และทำรายงานรูปแบบ Chart ด้วย Angular 2

 • Section 12: ใช้งาน UI Components เบื้องต้นด้วย Material Design components และ Bootstrap 4 components
  แนะนำการออกแบบหน้าเว็บด้วย Material Design components และ Bootstrap 4 components

 • Section 13: Angular 2 และ ความปลอดภัย
  เรียนรู้ข้อควรระวัง การป้องกัน และการเขียน Angular 2 ให้ปลอดภัย

 • Section 14: การเตรียมสภาพแวดล้อมและการนำ Angular 2 ขึ้น Server
  เรียนรู้วิธีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ (production mode) ก่อนนำ Angular 2 ไปใช้งานจริงบน Server

 • Section 15: แนะนำการสร้าง Mobile App ด้วย Ionic Framework 2 และ Angular 2
  แนะนำขั้นตอน และการนำความรู้จาก Angular 2 ไว้เขียน Mobile App ด้วย Ionic Framework 2

ราคา

 • เรียนออนไลน์แบบวิดีโอ(MP4 download) ราคา 2,900 บาท/คน

ราคาเฉพาะสมาชิก (เคยซื้อคอร์สไปแล้ว)
 • เรียนออนไลน์แบบวิดีโอ(MP4 download) ราคา 2,500 บาท/คน

ลงทะเบียนที่นี่ (ลงทะเบียนแล้ว 199 คน ) **ลงทะเบียนเสร็จแล้วแจ้งได้ที่เมล codingthailand@gmail.com

เลือกประเภทที่เรียน:

ลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ลงทะเบียนแล้วสามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้


จ่ายแบบ mp4 download 2,900 บาท


จ่ายแบบ mp4 download ราคาสมาชิก 2,500 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

แนะนำคอร์ส และเนื้อหา

ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

Inbox : facebook.com/codingthailand
Tel: 085-4952624


© 2020 www.codingthailand.com