คอร์สเรียนออนไลน์ พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Angular ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำเว็บไซต์จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • ได้รับ ไฟล์ Source Code และไฟล์ประกอบการเรียน 10 Section (วิดีโอทั้งหมดยาว 13 ชม.)
 • ได้เรียนรู้พื้นฐาน Node.js, JavaScript ES6/ES2015, TypeScript และเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ
 • ได้เรียนรู้ Angular ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถสร้างเว็บในรูปแบบ Workshop ได้
 • สามารถใช้ Angular เชื่อมต่อ รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลจากBack-End (ฐานข้อมูล) ได้
 • สามารถสร้างฟอร์ม เข้าใจหลักการสร้างฟอร์มเพื่อใช้จัดการข้อมูลได้
 • สามารถใช้ Angular ทำระบบล็อกอินได้
 • สามารถใช้ และออกแบบหน้าเว็บด้วยBootstrap 4 ได้
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทำ Mobile App ด้วยIonic Framework 4 หรือ Native Script ได้

เนื้อหาการสอน (10 Sections)

 • Section 1: เตรียมความรู้พื้นฐานก่อนเรียน Angular
  เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Node.js/npm รวมถึงความรู้พื้นฐาน JavaScript ES6/ES2015 และ TypeScript ที่ใช้บ่อย

 • Section 2: แนะนำ/ติดตั้ง Angular , เครื่องมือต่างๆ และการใช้งาน Angular CLI
  เรียนรู้การติดตั้ง Angular รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ (Visual Studio Code) และการใช้งาน Angular CLI เพื่อจัดการโปรเจค

 • Section 3: พื้นฐาน Angular Components, พื้นฐาน Router, Templates Syntax, Databinding และ Events
  เรียนรู้การออกแบบ และการสร้าง Components การใช้งาน Router พื้นฐาน การใช้งาน Template การทำ Databiding รูปแบบต่างๆ และการใช้ Events

 • Section 4: แนะนำ และใช้งาน Angular Directives
  เรียนรู้การใช้ Directives เพื่อช่วยในการแสดงผลข้อมูล และการตกแต่งหน้าเว็บแบบ dynamic

 • Section 5: สามารถเชื่อมต่อ รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบ Back-End ด้วย HttpClient และ RxJS
  เรียนรู้การแสดงผลข้อมูลจาก RESTful APIs/Web Services ในรูปแบบต่างๆ การรับ-ส่งข้อมูลจาก Back-End รวมถึงการแสดงผลหน้าเว็บแบบ Master/Detail

 • Section 6: Advanced Angular Router และ Navigation
  เรียนรู้ Routing Module, Feature Module, การจัดการ Parameters, การทำ Lazy Loading และ Route Guards

 • Section 7: จัดรูปแบบการแสดงข้อมูลด้วย Pipes
  เรียนรู้การจัดรูปแบบ หรือ format ข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น json, async และอื่นๆ พร้อมกับทำ Custom Pipes

 • Section 8: การสร้าง Forms และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  เรียนรู้การสร้างฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End

 • Section 9: การสร้างระบบล็อกอินด้วย Angular
  เรียนรู้และสร้างระบบล็อกอิน โดยเชื่อมต่อกับระบบ Back-End ด้วย JSON Web Tokens (JWT)

 • Section 10: ความปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริง
  เรียนรู้ข้อควรระวัง แนวทางการเขียน Angular ให้ปลอดภัย และการนำ Angular ไปใช้งานจริงบน Server จริง

ราคา

 • เรียนออนไลน์แบบวิดีโอราคา 2,900 บาท/ท่าน
 • เรียนออนไลน์แบบวิดีโอ ราคาสมาชิก (เคยซื้อคอร์สใดคอร์สหนึ่งมาแล้ว)ราคา 2,500 บาท/ท่าน

เลือกประเภทที่เรียน:

ลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี 8692040113 ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.อุบล นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ธนาคารกสิกรไทย บัญชี 6852219422 ออมทรัพย์ สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ นายเอกนรินทร์ คำคูณ


โอนเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

ลงทะเบียนแล้วสามารถจ่ายผ่าน Paypal ได้ดังนี้


จ่ายแบบราคาปกติ 2,900 บาท


จ่ายแบบราคาสมาชิก 2,500 บาท


ชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ E-mail: codingthailand@gmail.com หรือ Inbox: FB.com/CodingThailand

แนะนำคอร์ส

ตัวอย่างภาพ Workshop ในคอร์ส

ดูภาพ Workshop คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ
E-mail: codingthailand@gmail.com

Inbox : facebook.com/codingthailand
Tel: 085-4952624 Views : 16942 hits


© 2024 www.codingthailand.com